Promocja iKonto Biznes Alior Bank to rachunek firmowy z premią za wybrane czynności - przez 12 miesięcy nawet do 1500 zł i 350 zł na start od Bankier oraz multivouchery o wartości 150 zł.

Umowę o konto podpiszesz online lub za pośrednictwem kuriera, a uczestnikiem promocji z premią może być przedsiębiorca, który nie posiada i wcześniej nie posiadał jakiegokolwiek rachunku firmowego w Alior Banku dla danego numeru NIP.

Warunkiem koniecznym do zgarniania bonusów (jeśli nie obejmuje Cię wykluczenie) jest wykonanie i rozliczenie w każdym miesiącu co najmniej 4 płatności kartą wydaną do konta, płatności mogą być na dowolne kwoty.

 

350 zł za iKonto Biznes

To ekstra premia za sam fakt założenia konta firmowego w Alior Banku i spełnienia niewygórowanych warunków:

 • do 31.08.2022 zarejestruj się na stronie promocji i będąc na tej samej stronie zawnioskuj o iKonto Biznes wraz z wydawaną kartą płatniczą - wnioskując o konto wyraź zgodę na zwolnienie Alior Banku z tajemnicy bankowej (jest to czynność niezbędna do weryfikacji danych i późniejszej wypłaty premii)
 • podpisz umowę o konto - należy to zrobić w ciągu 30 dni od dnia złożenioa wniosku

oraz:

 • zapewnij wpływ na nowo otwarte iKonto Biznes o łącznej kwocie min. 500 zł, wpływ należy zapewnić nie później niż w ciągu 60 dni

Wypłata premii ma nastąpić w ciągu miesiąca po miesiącu, w którym spełniono warunki promocji jednak nie wcześniej niż 1.09 i nie później niż 31.12.2022. Do momentu otrzymania premii nie zamykaj ani nie wypowiadaj umowy o konto.

 

Premia do 1500 zł dla firm

Otwierając iKonto Biznes możesz otrzymać premię za jego otwarcie. Aktywne korzystanie z iKonta Biznes przez rok to szansa na kolejne premie pieniężne. W każdym z 12 miesięcy możesz zdobyć maksymalnie 125 zł premii, co sprawia, że Twój łączny zysk w ciągu roku może sięgnąć 1500 zł:

 • 20 zł za przelew pierwszy do ZUS albo 20 zł za pierwszy przelew do US - wykonaj przelew do ZUS na kwotę min. 250 zł. Za pierwszy przelew otrzymasz wspomnianą gratyfikację, przy czym musi to być przelew standardowy - w promocji nie biorą udział przelewy natychmiastowe, ani zlecenia stałe. Do otrzymania premii uprawniają również przelewy do US, podobnie jak dla ZUS, premia dotyczy pierwszego przelewu, tym razem na kwotę min. 500 zł. I w tym przypadku musi to być przelew standardowy - w promocji nie biorą udział przelewy natychmiastowe, ani zlecenia stałe;
 • 10 zł za kasy fiskalne - premia za skorzystanie z oferty kas fiskalnych za pośrednictwem Alior Banku, premia jest naliczana, jeżeli na rachunek uczestnika wpłynie bonusowy przelew z PCKF w kwocie 100 zł;
 • 25 zł za płatności kartą - wystarczy, że w danym miesiącu wykonasz płatności bezgotówkowe na kwotę min. 2000 zł. Uwaga na transakcje wyłączone, o których wspomnieliśmy powyżej oraz o których więcej na stronie Kont dla firm Alior Bank z premią
 • 10 zł za przelew SEPA - czyli przelew w strefie euro na kwotę min. 100 EUR;
 • 25 zł za transakcje walutowe w ramach usługi Autodealing;
 • 15 zł za przelewy zagraniczne - bonus otrzymasz jeśli w miesiącu wykonasz co najmniej trzy przelewy zagraniczne lub przelewy w walucie obcej w kraju;

Do 20 zł premii za saldo na rachunku - ta premia dotyczy średniomiesięcznego salda na Twoim rachunku firmowym Alior Banku i wynosi:

 • 0 zł dla salda do 10 000,00 zł
 • 5 zł dla salda od 10 000,01 zł do 50 000,00 zł
 • 10 zł dla salda od 50 000,01 zł do 100 000,00 zł
 • 20 zł dla salda od 100 000,01 zł

Sprawdź też konta oszczędnościowe - może warto część środków ulokować właśnie tam? Przypominamy też, że:

Warunkiem koniecznym do zgarniania bonusów jest wykonanie i rozliczenie w każdym miesiącu co najmniej 4 płatności kartą wydaną do konta, płatności mogą być na dowolne kwoty.

Wypłata premii: pierwszy bonus o wartości do 125 zł w gotówce otrzymasz do końca miesiąca po miesiącu przystąpienia do promocji, a kolejne będą wypłacane do końca kolejnych miesięcy, w których spełnisz warunki promocji. Do momentu otrzymania premii nie zamykaj ani nie wypowiadaj umowy o konto.

 

Transakcje wyłączone

Proforma informujemy o transakcjach wyłączonych z promocji, są to operacje w punktach posiadających kody MCC równe:

 • 1) 7995, określający kasyna oraz zakłady bukmacherskie i im podobne,
 • 2) 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska),
 • 3) 4111, określający m.in. usługi transportowe,
 • 4) 6012, określający instytucje finansowe,
 • 5) 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych,
 • 6) 6051, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych,
 • 7) 4829, określający internetowe przekazy pieniężne,
 • 8) 4900, określający narzędzia elektryczne, gazowe, sanitarne i wodne.

Jeśli będziesz płacić w tradycyjnych punktach handlowo - usługowych (sklepy, stacje paliw, apteki, kina, hipermarkety itp.), to możesz to potraktować jedynie jako wskazówkę.

 

Mulitivouchery

Multivouchery dla Posiadaczy firmowej karty debetowej Mastercard z Plusem o łącznej wartości 150 zł (3x 50 zł) - promocja dostępna jest do 30.06.2022 albo wcześniejszego wyczerpania limitu 4900 nagród i obowiązuje wyłącznie dla kart wydanych do konta firmowego.

W ramach promocji Multivouchery dla Posiadaczy firmowej karty debetowej Mastercard z Plusem możesz otrzymać vouchery po spełnieniu poniższych warunków (50 zł za każdy z warunków):

 • voucher 50 zł za zawarcie umowy o konto firmowe Alior Bank i aktywację karty Mastercard z Plusem do 30.06.2022
 • voucher 50 zł za wykonanie ww kartą płatności na kwotę min. 200 zł - płatności należy wykonać najpóźniej do końca miesiąca po miesiącu aktywacji karty
 • voucher 50 zł za rejestrację w programie Bezcenne Chwile

Warunkiem koniecznym do zdobywania kolejnych nagród, jest spełnienie warunków niezbędnych do zdobycia poprzednich, należy również zwrócić uwagę na transakcje wyłączone:

 • a. 7995, 7993, 7994, 9406 określający kasyna, kolektury oraz zakłady bukmacherskie i im podobne
 • b. 8999, określający profesjonalne usługi, nieklasyfikowane pod innymi kodami MCC, o ile płatność zidentyfikowana jest jako zagraniczna (country code inny niż Polska)
 • c. 6012, określający instytucje finansowe
 • d. 6211, określający brokerów ubezpieczeniowych
 • e. 6051, 6540, określający przekazy pieniężne w instytucjach finansowych
 • f. 4829, określający internetowe przekazy pieniężne

Kiedy nagrody: nagrody zostaną przekazane w ciągu 60 dni od spełnienia warunków uprawniających do ich zdobycia, na adres email albo numer telefonu. Bony będzie można wymienić na vouchery do Decathlon, Kruk, Biedronki, Empiku czy RTV Euro AGD na stronie mulitvouchery.pl

 

Tarcza Antykryzysowa / Tarcza Finansowa PFR

Premia może zachęcać do udziału w promocji Alior Banku, ale w dobie pandemii koronawirusa równie ważna, a może i ważniejsza, może być możliwość skorzystania z subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR. Szczegółowe informacje na stronie https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html oraz oczywiście na stronie promocji Alior Banku.

Dla kogo Tarcza Finansowa PFR / Tarcza Antykryzysowa:

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);
 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Warunki finansowania w ramach Tarczy Finansowej PFR / Tarczy Antykryzysowej:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Tarcza Finansowa / Tarcza Antykryzysowa - warunki umorzenia subwencji:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

 

iKonto Biznes - główne cechy

iKonto Biznes to rachunek firmowy iKonto Biznes dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za wydanie i korzystanie z karty
 • 0 zł za przelewy krajowe oraz do ZUS i US
 • założenie konta bez wychodzenia z domu, całkowicie on-line
 • brak opłat za użytkowanie konta po spełnieniu określonych warunków

 

iKonto Biznes - umowa on-line

Umowa on-line potwierdzona przelewem z Twojego konta prywatnego w innym banku

 • otwarcie konta jest możliwe pod warunkiem wcześniejszego zweryfikowania Twojej tożsamości w banku, z którego chcesz wykonać przelew potwierdzający

Otwórz iKonto Biznes przeznaczone dla nowych klientów biznesowych Alior Bank:

 • aktywuj konto przelewem ze swojego prywatnego (nie firmowego) konta w innym banku lub w Alior Bank
 • upewnij się, że dane adresowe we wniosku są takie same ja w banku, z którego wysyłasz przelew.

 

iKonto Biznes - umowa kurier

Możliwość otwarcia iKonta Biznes w ciągu 2 - 4 dni:

 • aby podpisać umowę potrzebować będziesz danych z Twojego dowodu osobistego,
 • sprawdź czy dane adresowe (adres zamieszkania i korespondencyjny) są poprawne.

Więcej w regulaminach, które znajdziesz na stronie Alior Banku w zakładce Dokumenty.

oraz oczywiście na stronie promocji Alior Banku, na którą odsyłamy.

 

Alior Bank iKonto Biznes (skrót)

 

3.67 (3 opinie o iKonto Biznes Alior Bank)

iKonto Biznes Alior Bank opinie

Sprawdź iKonto Biznes z premią w II edycji promocji, w tym nowości:
- 250 zł na start (poprzednio 200 zł);
- rabaty na paliwo w Circle K;
- 125 zł w programie bezcenne chwile; [2020-11-22]

Może i jest archaiczne ale dla mnie to zaleta nie wada. Konto ma działać a nie wyglądać i przede wszystkim być bezpieczne. Ja tam wolę polski bank, nawet może archaiczny niż jakiś wodotryskowy czy kolorowy nie wiadomo gdzie. Co do kuriera to nie wiem [2020-07-07]

Kiepski bank, problemy juz na poczatku, konto musialem zalozyc przez kuriera, bo nie szlo autoryzowac otwarcia konta przez moj poprzedni dobry bank. Alior obiecuje premie, mam konto od kilku miesiecy spelniam warunki, nic nie dostalem. Aplikacja nie obsluguje tego konta mimo ze reklamy konta uwzgledniaja ze mozna robic oplaty przez blik i nie utworzylem przez to karty do konta (chcialem placic telefonem). Bankowosc internetowa jest archaiczna ale dziala to jedyna zaleta. Nie polecam [2019-02-15]

 

Kalkulator zysku z lokat

Jeśli zadajesz sobie pytanie ile zarobię na lokacie albo ile zarobię na koncie oszczędnościowym - skorzystaj z naszego kalkulatora lokat i oblicz Twoje zyski.
LokataZysk z lokaty
Kwota lokaty [PLN]Zysk z podatkiem [PLN]
Okres lokaty [dni]Zysk po podatku [PLN]
Oprocentowanie [%]Twój zysk [PLN]

Zastrzegamy, że wyliczone dane mają jedynie charakter informacyjny. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to od zysków z lokat i depozytów pobierany jest podatek (19%), tzw. "podatek Belki".

Dodaj opinię

iKonto Biznes opinie i komentarze, wyraź swoje zdanie i oceń iKonto Biznes forum:

🧮Oblicz

⚡ Twoja ocena 

🔥Komentarz ukaże się po akceptacji przez moderatora

🔐Inf. ukryta
Informacja do administracji serwisu (niewidoczna dla innych)