6% Lokata na NOWE ŚRODKI PKO BP
Oprocentowanie6%
Kwotaod 1 000 do 200 000 PLN
WniosekLokata na NOWE ŚRODKI
Okres3 mies.
Limit lokat1
Nowe środki2023-08-13

Promocja PKO BP Lokata na NOWE ŚRODKI: to jedynie skrócony opis promocji PKO BP Lokata na NOWE ŚRODKI, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem Lokata na NOWE ŚRODKI, który dostępny jest poniżej albo na stronie promocji, na którą odsyłamy.

 

Lokata NA NOWE ŚRODKI PKO BP z oprocentowaniem 6% w skali roku na lokacie na 3 miesiące. W ramach oferty PKO BP masz możliwość uruchomienia jednej lokaty na 3 miesiące na nowe środki i jednej lokaty na 12 miesięcy na nowe środki, już od 1000 zł bez górnego limitu na kwotę pojedynczej lokaty PKO. Dostępna jest również 12-miesięczna PKO lokata na nowe środki.

Lokatę możesz otworzyć maksymalnie do wysokości nowych środków, pomniejszonych o założone po dniu odniesienia lokaty na nowe środki. Jeżeli nie posiadasz nowych środków, lokata nie zostanie otwarta. W ramach bieżącej oferty, okres oferowania 15.08.2023 r. – 14.09.2023 r., dzień odniesienia 13.08.2023 r.

 

Oprocentowanie

Oprocentowanie lokaty na nowe środki PKO jest stałe w okresie umownym (w skali roku) i wynosi:

 • 6% - oprocentowanie na 3-miesięcznej lokacie (z naszego zestawienia)
 • 6% - oprocentowanie lokaty 12-miesięcznej (którą możesz otworzyć z lokatą na 3 miesiące)

W ofercie banku dostępna jest również 12 miesięczna lokata na nowe środki.

 

Nowe środki

Warunkiem założenia lokaty na nowe środki jest wpłata na lokatę nowych środków pieniężnych, czyli takich, które nie były dotychczas gromadzone na którymkolwiek rachunku w PKO Banku Polskim, tj. rachunku oszczędnościowym, rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym oraz rachunku lokaty terminowej. Powinny one stanowić nadwyżkę środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach posiadacza lokaty w PKO Banku Polskim w dniu otwarcia lokaty w stosunku do środków pieniężnych zgromadzonych na indywidualnych i wspólnych rachunkach posiadacza lokaty w PKO Banku Polskim w dniu odniesienia. Definicje ze strony www PKO Banku Polskiego:

Nowe środki - środki zgromadzone na Twoich produktach depozytowych i inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego w dniu otwarcia lokaty, będące nadwyżką nad saldem na tych produktach w dniu odniesienia.

Okres oferowania - od 15 dnia kalendarzowego danego miesiąca do 14 dnia kalendarzowego kolejnego miesiąca.

Dzień odniesienia - dzień określany przez PKO Bank Polski i publikowany na stronie produktu na www.pkobp.pl raz w miesiącu, nie wcześniej niż 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdego okresu oferowania, w którym zostanie ustalone saldo środków na posiadanych produktach depozytowych i inwestycyjnych.

Przed uruchomieniem lokaty sprawdź aktualny dzień odniesienia.

 

Produkty depozytowe i inwestycyjne

Produkty depozytowe i inwestycyjne, o których wspomniano powyżej (za stroną PKO BP):

Produkty depozytowe rozumiane są jako indywidualne i wspólne:

 • rachunki oszczędnościowe,
 • rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe lub
 • rachunki lokat terminowych (w tym lokat strukturyzowanych),
 • z wyłączeniem produktów w ramach Konta Inteligo prywatnego.

Produkty inwestycyjne rozumiane są jako:

 • aktywa na rejestrach funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych („PKO TFI”) otwartych na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej z Bankiem, z wyłączeniem rejestrów otwartych w ramach Konta Inteligo prywatnego;
 • aktywa na rejestrach funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez PKO TFI otwartych w ramach oferty niepublicznej na podstawie umowy dystrybucyjnej zawartej z Bankiem;
 • saldo składek Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, które były oferowane przez PKO Ubezpieczenia, a którego agentem jest Bank.

 

Dodatkowe informacje

W okresie umownym nie możesz dokonywać dopłat do lokaty ani wypłat z lokaty, a wypłata środków przed upływem okresu umownego oznacza likwidację lokaty.

Likwidacja lokaty przed terminem zapadalności:

 • W przypadku likwidacji przed upływem okresu umownego lokaty otwartej przez serwis internetowy iPKO lub aplikację mobilną IKO otrzymasz zwrot wpłaconego kapitału bez odsetek;

Naliczenie odsetek (kapitalizacja) następuje na zakończenie okresu umownego, odsetki przekazywane są na wskazany rachunek prowadzony w PKO BP.

Przypominamy też, że:

 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych PKO BP są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o BFG do łącznej równowartości w złotych 100 000 euro;

 

Jak założyć?

Aby uruchomić lokatę na nowe środki PKO BP musisz posiadać konto w banku. Jeśli nie posiadasz rachunku sprawdź konta PKO BP, w szczególności polecamy PKO Konto za ZERO (przeczytaj naszą recenzję konta) - bannery i przyciski reklamowe wskazują na to właśnie konto.

Jeśli jesteś już klientem PKO BP:

 • wybierz kwotę lokaty oraz dogodną dla siebie formę zawarcia umowy
 • podpisz umowę w dowolnym oddziale lub agencji PKO Banku Polskiego

albo

 

Konto PKO BP

Jak już wspomnieliśmy powyżej, do uruchomienia lokaty wymagane jest posiadanie konta PKO BP, sprawdź oferty:

Na stronie dostępne również konta PKO dla obcokrajowców.

 

PKO BP Lokata na NOWE ŚRODKI (skrót)

 • lokata tylko na nowe środki
 • promocja na nowe środki, PKO BP bada saldo na dzień 2023-08-13
 • oferta do dnia 2023-09-14
 • okres 3 mies.
 • oprocentowanie 6%
 • kwota od: 1 000 PLN
 • kwota do: 200 000 PLN
 • limit lokat: 1
 • lokata nieodnawialna
 • PKO BP Lokata na NOWE ŚRODKI i podatki: o ile umowa lokaty nie stanowi inaczej, to zgodnie z ustawą, od zysków kapitałowych pobierany jest podatek w wysokości 19% kwoty zysku (tzw. podatek Belki). Nie musisz nic z tym robić, gdyż PKO BP pobierze podatek i odprowadzi do US. Dodatkowe inf. na stronie PKO BP, kliknij przycisk aby przejść.
  Kalkulator zysków z lokat PKO BP, który można znaleźć poniżej, wspomniany "podatek Belki" już uwzględnia.
 • 🚩dostępny/a/e z kontem (ROR) - kliknij przycisk i uruchom konto, a będąc posiadaczem konta uruchom produkt "Lokata na NOWE ŚRODKI"

 

5 (1 opinia o Lokata na NOWE ŚRODKI PKO BP)

Lokata na NOWE ŚRODKI PKO BP opinie

Niestety od jakiegoś czasu mam problemy z bankiem i lokata na nowe środki albo ie mam wystarczających środków choć tak jak jest napisane do góry wpływają pobory i staram się robić lokaty w terminie podanym przez bank.W m-cu lipcu chciałam założyć lokatę na nowe środki i bank napisał że nie może bo przekroczyłam limit, napisałam do banku odpowiedź lakoniczna 1 lokata na 3 m-ce 1 na 12 m-cy i zero informacji choć jak jest wyżej napisane można mieć dowolną liczbę lokat. Bank kazał mi się odwołać do Rzecznika banku lub sądu co jest dla mnie lekceważeniem klienta. [2023-07-12]

Jestem klientem PKO od wielu lat, wszedłem do Moje produkty i oszczędzanie i próbuję założyć tę lokatę ale mi się wyświetla, że:
Operacja nie może być zrealizowana
Aby założyć lokatę zapewnij nowe środki w wysokości co najmniej 1000.00 PLN.
A mam więcej niż 1000 zł. Poproszę o pomoc co robię źle? [2022-10-05]


Najprawdopodobniej wykonuje Pan wszystko prawidłowo, tylko nie są zapewnione nowe środki. W tej edycji bank PKO BP badał saldo na dzień 2022-09-14. Powiedzmy, że w tym dniu miał Pan na rachunku 10000 zł, zaś dziś posiada Pan 10900 zł - w tym przypadku nowymi środkami będzie jedynie 900 zł, mniej niż minimalna kwota do uruchomienia lokaty. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce, gdy w dniu badania salda posiadał Pan 10000 zł, a dziś 8000 zł - są środki na rachunku ale nie są to nowe środki (wg banku). [2022-10-05]


Najprawdopodobniej wykonuje Pan wszystko prawidłowo, tylko nie są zapewnione nowe środki. W tej edycji bank PKO BP badał saldo na dzień 2022-09-14. Powiedzmy, że w tym dniu miał Pan na rachunku 10000 zł, zaś dziś posiada Pan 10900 zł - w tym przypadku nowymi środkami będzie jedynie 900 zł, mniej niż minimalna kwota do uruchomienia lokaty. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce, gdy w dniu badania salda posiadał Pan 10000 zł, a dziś 8000 zł - są środki na rachunku ale nie są to nowe środki (wg banku). [2022-10-05]

Otrzymałem wynagrodzenie. Żona również. Minęło 6 dni i nie mogę skorzystać z założenia lokaty na nowe środki. Dlaczego? W jaki sposób są klasyfikowane nowe środki ? [2019-07-07]


Zgodnie z informacją ze strony PKO:
"Maksymalna wpłata: nadwyżka ponad środki zgromadzone na Twoich produktach depozytowych w dniu 20.06.2019 r.". Pytanie jakie mieli Państwo saldo na rachunku na ten dzień?
okres oferowania: 21.06.2019 r. – 20.07.2019 r., dzień odniesienia: 20.06.2019 r. [2019-07-07]

zniechęcona jeśli wczoraj przyszły pobory to spróbuj jeszcze raz dzisiaj. W poprzednim banku, w którym pracowałam było tak, że trzeba było poczkeać jeden dzień aż się zaktualizują stany za poprzedni dzień. Może tak samo jest w PKO? [2019-02-15]


Zakładałem i nie było problemów ale rzeczywiście dnia następnego po tym jak wpłynęła wypłata [2019-03-17]

Szanowni Państwo, przed akceptacją drugiego komentarza sprawdziłem i niestety to, co Państwo napisaliście nie ma potwierdzenie u mnie.
Ja osobiście mogłem założyć tę lokatę bez żadnych problemów. W PKO BP przetrzymuję środki na kontach oszczędnościowych dzieci (a więc poza swoim rachunkiem). Przelałem (testowo) na swoje konto (na ROR) kwotę około 2000 zł. System pozwoliłby mi uruchomić lokatę na kwotę nieco ponad 1600 zł. I to by się zgadzało - na ROR w PKO trzymam zazwyczaj do 300 - 400 zł tj. na wydatki zwalniające z opłaty za konto.
Finalnie lokaty nie uruchomiłem, bo pieniądze wróciły skąd przyszły, czyli na konto dziecka, ale uzyskałem potwierdzenie, że mógłbym to zrobić.
Proszę sprawdzić, czy na pewno zweryfikowali Państwo poprawnie saldo na wybrany dzień - w przypadku wątpliwości warto skontaktować się z infolinią PKO BP.

W drodze wyjątku i dla równowagi z poprzednimi komentarzami, dodaję ocenę i polecenie. [2019-02-15]

Dlaczego przelewy wynagrodzenia wpływające na konto, po ustalonym przez PKO terninie, nie są traktowane jako nowe środki ? [2019-01-20]


Oszukują, niby dzień odniesienia to 18.01.2019, a nowe srodki wplyneły za pobory 14.02.2019 i nie można założyć lokaty bo system nie widzi nowych środków pow 1000 zł oczywiście [2019-02-14]


Proszę o zapoznanie się z komentarzem powyżej. Drugi komentarz - zaakceptowany, ale ocena została usunięta. [2019-02-15]

 

Kalkulator zysku z lokat

Jeśli zadajesz sobie pytanie ile zarobię na lokacie albo ile zarobię na koncie oszczędnościowym - skorzystaj z naszego kalkulatora lokat i oblicz Twoje zyski.
LokataZysk z lokaty
Kwota lokaty [PLN]Zysk z podatkiem [PLN]
Okres lokaty [dni]Zysk po podatku [PLN]
Oprocentowanie [%]Twój zysk [PLN]

Zastrzegamy, że wyliczone dane mają jedynie charakter informacyjny. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to od zysków z lokat i depozytów pobierany jest podatek (19%), tzw. "podatek Belki".

Dodaj opinię

Lokata na NOWE ŚRODKI opinie i komentarze, wyraź swoje zdanie i oceń Lokata na NOWE ŚRODKI forum:

🧮Oblicz

⚡ Twoja ocena 

🔥Komentarz ukaże się po akceptacji przez moderatora

🔐Inf. ukryta
Informacja do administracji serwisu (niewidoczna dla innych)