5,15% Lokata Standardowa Inbank
Oprocentowanie5,15%
Kwotaod 5 000 do 50 000 PLN
WniosekLokata Standardowa
Okres6 mies., ale dostępne również inne okresy
Ekstrałączne saldo do 400.000 zł

Inbank Lokata Standardowa: to jedynie skrócony opis "Inbank Lokata Standardowa", zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem Lokata Standardowa, który dostępny jest poniżej albo na stronie Inbank, na którą odsyłamy.

 

Lokata Inbank to depozyt na 1, 3, 6, 12, 24 albo nawet 36 miesięcy, lub jeszcze dłużej 48 lub 60 miesięcy. Wysokie oprocentowanie lokaty InBank, w naszym zestawieniu prezentujemy lokatę 5,15% na 6 miesięcy (takie samo oprocentowanie na lokacie również na 12 miesięcy), ale w zestawieniu znajdziesz również inne okresy. Na lokatach Inbank możesz ulokować łącznie do 1.000.000 zł, depozyt gwarantowany przez estoński fundusz gwarancyjny.

 

Parametry lokaty InBank

Lokata standardowa InBank to:

 • minimalna kwota lokaty standardowej to 5.000 zł;
 • maksymalna kwota lokaty standardowej to 50.000 zł - taką wartość podajemy w naszym zestawieniu;

ale

 • maksymalne saldo na wszystkich lokatach jednego klienta to do 1.000.000 zł;
 • kwoty maksymalne mogą zostać przekroczona w przypadku automatycznego odnowienia lokaty wraz z odsetkami.

Oprocentowanie w inbank dla innych okresów:

 • 4% oprocentowanie lokaty 1-miesięcznej
 • 4,85% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 3 miesiące
 • 5,15% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 6 miesięcy (z naszego zestawienia)
 • 5,00% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 12 miesięcy
 • 4,25% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 24 miesiące
 • 4,00% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 36 miesięcy
 • 4,00% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 48 miesięcy
 • 4,00% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 60 miesięcy

Gdzie aktualna tabela oprocentowania Inbank? Oczywiście na stronach Inbank na inbank.pl/documents/pl/pl/pdf/interest_rates_and_term_table_2024_02_14.pdf albo na stronie oferty, na którą odsyłamy.

 

Jak złożyć wniosek o lokatę?

Przejdź na stronę oferty Inbank, na której:

 • określ parametry lokaty - przede wszystkim okres i kwotę
 • przejdź do dokonania przelewu weryfikacyjnego poprzez kliknięcie przycisku Podpisuję (po uprzednim pobraniu umowy)

Przelew środków na lokatę Inbank wykonaj na kwotę zgodną z wnioskiem i koniecznie opłać lokatę z własnego konta tak aby w przelewie zgadzały się Twoje dane (imię, nazwisko oraz adres) z tymi, które wpiszesz we wniosku, przelew weryfikacyjny odbywa się za pomocą Blue Media (więcej w kolejnym akapicie).

Lokatę w Inbank można otworzyć bez zakładania konta - jest to lokata bez konta.

 

Jak opłacić lokatę w InBank

Przelew pay-by-link

 • W ostatnim kroku zawierania umowy o lokatę InBank poprosi Cię o wykonanie przelewu pay-by-link, którym zasilisz lokatę. Przelew pay-by-link zrealizujesz za pośrednictwem Blue Media S.A.
 • Jeżeli Twój bank realizuje przelewy pay-by-link w trybie natychmiastowym środki trafią do Inbank i będą procentowały na Twojej lokacie jeszcze tego samego dnia. W pozostałych przypadkach środki trafią do Inbank i będą procentowały na Twojej lokacie zazwyczaj w kolejnym dniu roboczym.
 • W celu realizacji przelewu pay-by-link wybierz swój bank z listy dostępnych, zostaniesz przekierowany do serwisu internetowego Twojego banku, gdzie zalogujesz się i zautoryzujesz dyspozycję przelewu. Link do serwisu Twojego banku, ze względów bezpieczeństwa będzie aktywny tylko 2 godziny.

Standardowy przelew:

 • Jeżeli Twojego banku nie ma na liście banków oferujących usługę przelewów pay-by-link, wybierz opcję „Mam konto w innym banku” i skopiuj wyświetlone dane do przelewu (tj. numer rachunku, nazwę beneficjenta, tytuł i kwotę przelewu).
 • Następnie zaloguj się do serwisu internetowego Twojego banku, złóż a następnie autoryzuj dyspozycję przelewu wykorzystując wcześniej skopiowane dane.
 • Przelew w opcji „Mam konto w innym banku” możesz zrealizować w terminie 5 dni od zawarcia umowy lokaty, pamiętaj jednak by skopiować i zapisać dane do przelewu, gdyż nie będą one dostępne po zamknięciu okna przeglądarki.

 

Jak InBank oblicza odsetki

Zobacz jakie wytyczne InBank przyjmuje do wyliczania odsetek z lokaty:

 • oodsetki oblicza się za faktyczną liczbę dni kalendarzowych przyjmując, że rok liczy 360 dni.
 • odsetki liczone są od dnia wpływu środków (kwoty lokaty) do Inbanku do ostatniego dnia okresu trwania lokaty (włącznie) i podlegają doliczeniu do kwoty lokaty po zakończeniu okresu jej obowiązywania.
 • od naliczonych odsetek InBank oblicza i odprowadza należny podatek zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w dniu powstania obowiązku podatkowego.

jeśli zdecydujesz się na zerwanie lokaty to:

 • w przypadku zerwania lokaty przed upływem okresu umownego trwania lokaty odsetki od kwoty lokaty nie są naliczane.

 

Odnowienie lokaty w InBank

W przypadku wyboru opcji automatycznego odnawiania lokaty, następuje jej automatyczne odnowienie na kolejny, taki sam okres czasu, na standardowych warunkach obowiązujących w InBanku w dniu odnowienia lokaty dla tego samego okresu i kwoty lokaty wraz z odsetkami naliczonymi przed odnowieniem.

W przypadku automatycznego odnowienia lokaty bank powiększy oprocentowanie po odnowieniu o bonus w wysokości +0,1%.

W każdym momencie po automatycznym odnowieniu lokatę można zerwać bez utraty odsetek naliczonych przed jej odnowieniem.

 

Odrzucenie lokaty Inbank

Lokata Inbank może zostać odrzucona, dzieje się tak najprawdopodobniej z powodu braku zgodności danych osobowych.

Warunkiem zaakceptowania Twojego przelewu jest pełna zgodność danych nadawcy jakie widnieją w otrzymanym przez nas przelewie z Twoimi danymi jako naszego klienta i właściciela lokaty.

Porównywane dane to:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania (ulica, kod, miasto).

Niezgodność danych uniemożliwi zawarcie umowy lokaty.

Spróbuj zawnioskować o lokatę raz jeszcze wpisując odpowiednie dane osobowe i adresowe, sprawdzając wcześniej czy odpowiadają danym w banku, z którego robisz przelew.

 

Gwarancje Banku Estonii

InBank jest bankiem estońskim, przez co depozyty w nim zgromadzone nie podlegają BFG, ale

Depozyty założone w Inbank gwarantowane są przez estoński fundusz gwarancyjny Tagatisfond. Fundusz ten jest odpowiednikiem polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) i utworzony został na podstawie tych samych wytycznych Parlamentu Europejskiego i Rady z dyrektywy 2014/59/UE z 15 maja 2014 roku. Gwarancją objęte są depozyty wraz z odsetkami do pełnej wysokości, maksymalnie do 100.000 euro w stosunku do pojedynczego depozytariusza. Szczegóły systemu gwarantowania depozytów założonych w Inbank dostępne są w Arkuszu Informacyjnym Deponenta.

 

Inbank Lokata Standardowa (skrót)

Inbank lokata - krótkie podsumowanie oferty Lokata Standardowa od Inbank - zachęcamy do wyrażenia opinii o Inbank:

 • lokata bez konta
 • okres 6 mies.
 • oprocentowanie 5,15%
 • kwota od: 5 000 PLN
 • kwota do: 50 000 PLN
 • lokata odnawialna
 • Inbank Lokata Standardowa i podatki: o ile umowa lokaty nie stanowi inaczej, to zgodnie z ustawą, od zysków kapitałowych pobierany jest podatek w wysokości 19% kwoty zysku (tzw. podatek Belki). Nie musisz nic z tym robić, gdyż Inbank pobierze podatek i odprowadzi do US. Dodatkowe inf. na stronie Inbank, kliknij przycisk aby przejść.
  Kalkulator zysków z lokat Inbank, który można znaleźć poniżej, wspomniany "podatek Belki" już uwzględnia.

- więcej na wskazanej stronie.

Inbank Lokata Standardowa - inne warianty:
 • oprocentowanie 4% dla lokaty 1 mies., kwoty 5 000 - 50 000 PLN
 • oprocentowanie 4% dla lokaty 60 mies., kwoty 5 000 - 50 000 PLN
 • oprocentowanie 4% dla lokaty 36 mies., kwoty 5 000 - 50 000 PLN
 • oprocentowanie 4% (łączne saldo wszystkich lokat jednego klienta do 400.000 zł) dla lokaty 48 mies., kwoty 5 000 - 50 000 PLN
 • oprocentowanie 4,25% (łączne saldo wszystkich lokat jednego klienta do 400.000 zł) dla lokaty 24 mies., kwoty 5 000 - 50 000 PLN
 • oprocentowanie 4,85% (łączne saldo wszystkich lokat jednego klienta do 400.000 zł) dla lokaty 3 mies., kwoty 5 000 - 50 000 PLN
 • oprocentowanie 5,15% (łączne saldo wszystkich lokat jednego klienta do 1.000.000 zł) dla lokaty 6 mies., kwoty 5 000 - 50 000 PLN - z naszego zestawienia
 • oprocentowanie 5% dla lokaty 12 mies., kwoty 5 000 - 50 000 PLN

 


 

5 (3 opinie o Lokata Standardowa Inbank)

Lokata Standardowa Inbank opinie

Aż 3,25% na 12 miesięcy na lokacie w Inbank, inne okresy:
- 1,60% oprocentowanie lokaty 1-miesięcznej
- 2,60% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 3 miesiące
- 2,75% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 6 miesięcy
- 3,25% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 12 miesięcy (z naszego zestawienia)
- 2,50% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 24 miesiące
- 2,50% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 36 miesięcy
- 2,50% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 48 miesięcy
- 2,50% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 60 miesięcy
Tabela oprocentowania Inbank obowiązuje od 3.03.2022 [2022-03-03]

Nawet 1,7% na lokacie w Inbanku:
1,00% oprocentowanie lokaty 1-miesięcznej
1,20% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 3 miesiące
1,40% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 6 miesięcy
1,60% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 12 miesięcy (z naszego zestawienia)
1,60% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 24 miesiące
1,60% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 36 miesięcy
1,65% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 48 miesięcy
1,70% oprocentowanie Inbank dla lokaty na 60 miesięcy
TABELA OPROCENTOWANIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
OBOWIĄZUJE OD 23 WRZEŚNIA 2021 r. inbankpolska.pl/documents/pl/tabela_oprocentowania_inbank_20210923.pdf [2021-09-30]

Oferta Inbank gdzie nawet 1,5% na lokacie i obowiązująca od 31.08.2021:
oprocentowanie 1,00% na 3 miesiące
oprocentowanie 1,20% na 6 miesięcy
oprocentowanie 1,40% na 12 miesięcy
oprocentowanie 1,40% na 24 miesiące
oprocentowanie 1,40% na 36 miesięcy
oprocentowanie 1,45% na 48 miesięcy
oprocentowanie 1,50% na 60 miesięcy

TABELA OPROCENTOWANIA INBANK TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OBOWIĄZUJE OD 31 SIERPNIA 2021 r., inbankpolska.pl/documents/pl/tabela_oprocentowania_inbank_20210831.pdf [2021-09-08]

Wygląda spoko. Czy są jakieś opłaty za przelew środków do tego banku? I do kiedy ta oferta obowiązuje? [2021-07-08]

Oferta Inbank gdzie nawet 1,5% na lokacie i obowiązująca od 1.07.2021:
oprocentowanie 1,00% na 3 miesiące
oprocentowanie 1,30% na 6 miesięcy
oprocentowanie 1,50% na 12 miesięcy
oprocentowanie 1,15% na 24 miesiące
oprocentowanie 1,20% na 36 miesięcy
oprocentowanie 1,30% na 48 miesięcy
oprocentowanie 1,50% na 60 miesięcy

TABELA OPROCENTOWANIA INBANK TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2021 r., inbankpolska.pl/documents/pl/tabela_oprocentowania_inbank_20210701.pdf [2021-07-06]

Estonia to przecież unia więc nie powinno być problemu z odzyskaniem kasy [2018-11-24]

Dobre zestawienie choć z większości promocji opisywanych tutaj już korzystałem więc zastanawiam się nad lokatą w inCredit. Tylko jak to jest z tymi gwarancjami? Odpukując inBank upada i do kogo mam iść po kasę? Do Estonii mam jechać? I z kim tam rozmawiać, jeśli by przypadkiem ten inbank upadł? W ogóle jest to możliwe? I czy cudzoziemiec może dochodzić swoich pieniędzy w innym kraju, tutaj Estonii dla inBank. [2018-02-15]


Któż to może wiedzieć [2018-02-15]

 

Kalkulator zysku z lokat

Jeśli zadajesz sobie pytanie ile zarobię na lokacie albo ile zarobię na koncie oszczędnościowym - skorzystaj z naszego kalkulatora lokat i oblicz Twoje zyski.
LokataZysk z lokaty
Kwota lokaty [PLN]Zysk z podatkiem [PLN]
Okres lokaty [dni]Zysk po podatku [PLN]
Oprocentowanie [%]Twój zysk [PLN]

Zastrzegamy, że wyliczone dane mają jedynie charakter informacyjny. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to od zysków z lokat i depozytów pobierany jest podatek (19%), tzw. "podatek Belki".

Dodaj opinię

Lokata Standardowa opinie i komentarze, wyraź swoje zdanie i oceń Lokata Standardowa forum:

🧮Oblicz

⚡ Twoja ocena 

🔥Komentarz ukaże się po akceptacji przez moderatora

🔐Inf. ukryta
Informacja do administracji serwisu (niewidoczna dla innych)