Konto PRZEKORZYSTNE Biznes
Typ kontaROR firmy (konto dla firm)
⚡Ekstra premiado 2000 PLN
Promocja do dnia2023-06-30
Otwórz konto naKonto PRZEKORZYSTNE Biznes Pekao
Ekstra bonus💰do 2000 zł

Promocja Pekao Konto PRZEKORZYSTNE Biznes: to jedynie skrócony opis promocji Pekao Konto PRZEKORZYSTNE Biznes, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem Konto PRZEKORZYSTNE Biznes, który dostępny jest poniżej albo na stronie promocji, na którą odsyłamy.

 

Promocja Pekao Konto Przekorzystne Biznes z premią 💰do 2000 zł w gotówce. Możesz otrzymać: do 600 zł zwrotu za transakcje bezgotówkowe kartą debetową Mastercard lub aplikacją PeoPay, do 600 zł za umowę o terminal POS Banku Pekao S.A. i przyjęcie płatności z tego terminala, 800 zł za zawarcie pierwszej umowy o kredyt/pożyczkę z gwarancją lub leasingu lub faktoringu  👉 Pekao iKonto Biznes i karta bezwarunkowo za 0 zł przez rok - załóż konto online i zgarnij ekstra bonusy.

Konto dla firm Pekao z bonusem to jednak nie wszystko, gdyż w tym banku można też zgarnąć nawet 8% na rachunku oszczędnościowym otwierając Pekao konto oszczędnościowe dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Masz firmę? Połącz promocje i zgarnij większe zyski - zapraszamy do lektury.

 

Dla kogo?

Z oferty nie może skorzystać przedsiębiorca, który:

  • Z promocji wyłączone są firmy, które na dzień 28 lutego 2023 r. posiadały aktywne Konto Przekorzystne Biznes lub inny rachunek firmowy w Banku.
  • nie posiadał w Banku lub w Idea Banku S.A. aktywnego rachunku rozliczeniowego w dowolnym czasie pomiędzy 1 grudnia 2020 r. a dniem przystąpienia do promocji.

Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców – podmiotów krajowych (rezydentów), przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące lub otwierające jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w okresie trwania promocji spełnią łącznie poniższe warunki:

  • podpiszą z Bankiem umowę o rachunek rozliczeniowy Konto Przekorzystne Biznes, bankowość elektroniczną Pekao24 dla firm oraz kartę debetową Mastercard do tego rachunku;
  • przesyłanie przez Bank informacji handlowej, w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail, MMS, system bankowości elektronicznej), kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania przez Bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez Bank automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego,  przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez Spółki z Grupy Kapitałowej, w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Spółek z Grupy Kapitałowej, jako administratorów, otrzymywanie informacji handlowo-marketingowych od Spółek z Grupy Kapitałowej jako administratorów, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS/MMS, internetowy serwis Banku Pekao S.A., serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe), kontakt telefoniczny przez Spółki z Grupy Kapitałowej jako administratorów w celu marketingu bezpośredniego z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i automatycznych systemów wywołujących (telefon, IVR
  • wykona w każdym miesiącu przelew do ZUS na kwotę min. 270 zł z otwartego w ramach promocji rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych i wyrażą zgodę na przystąpienie do promocji i zaakceptują niniejszy regulamin.

gdzie Bank to oczywiście Pekao SA

 

Za co premia?

Premię w promocji Pekao możesz otrzymać za:

do 600 zł jako 3% zwrotu (max. 100 zł miesięcznie) z transakcji bezgotówkowych (nie dotyczy polecenia przelewu) na min. 500 zł miesięcznie wykonanych aplikacją PeoPay lub kartą debetową Mastercard wydaną do rachunku Konto Przekorzystne Biznes w złotych otwartego w ramach niniejszej promocji. Transakcją bezgotówkową nie jest transakcja wycofana lub anulowana, wpłata ani wypłata gotówki. Premia będzie naliczana za transakcje w każdym kolejnym z 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od kolejnego miesiąca kalendarzowego po otwarciu rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych.

do 600 zł (100 zł miesięcznie) za zawarcie w okresie trwania promocji umowy o terminal płatniczy Banku Pekao S.A. i przyjęcie płatności na sumę minimum 1 000 zł miesięcznie z terminala POS Banku Pekao S.A. na Konto Przekorzystne Biznes w złotych. Premia będzie naliczana w każdym kolejnym z 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od kolejnego miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta umowa rachunku bieżącego Konto Przekorzystne Biznes w złotych. Premia za terminal płatniczy nie przysługuje podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą w następujących branżach: biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z), kantory (PKD 66.12Z), lombardy (PKD 64.92Z), agencje towarzyskie (PKD 96.09Z), kasyna (PKD 92.00Z), sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47. 78Z), produkcja broni i amunicji (PKD, 25.40.Z)

800 zł jednorazowo za zawarcie przez Uczestnika promocji w okresie trwania promocji pierwszej umowy o kredyt / pożyczkę Banku Pekao S.A. lub o leasing z Pekao Leasing lub faktoring z Pekao Faktoring i spełnienie warunków, w zależności od produktu - odsyłamy na stronę oferty

 

Wypłata premii

Premia zostanie wypłacona Uczestnikowi promocji w terminie:

  • a) miesięczna premia do 100 zł - do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Uczestnik promocji wykona transakcje bezgotówkowe miesięcznie aplikacją PeoPay lub kartą debetową Mastercard do konta,
  • b) miesięczna premia 100 zł - do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Uczestnik promocji przyjmie płatności na kwotę min. 1 000 zł miesięcznie na Konto Przekorzystne Biznes w złotych z terminala POS Banku Pekao S.A.,
  • c) jednorazowa premia w wysokości 800 zł za pierwszy produkt kredytowy - do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym została zawarta przez Uczestnika promocji pierwsza umowa o kredyt / pożyczkę Banku Pekao S.A. lub o leasing z Pekao Leasing lub faktoring z Pekao Faktoring i spełnienie – stosownie do posiadanego produktu

Szczegółowe inf. w regulaminie na pekao.com.pl/dam/ROOT-LANDING-PAGE/KONTO-FIRMOWE/20230425/pdf/regulamin-promocj-2000-zl-premii-dla-firm-i-konto-firmowe-za-0-zl.pdf i na stronie promocji, na którą odsyłamy.

 

Pekao Konto PRZEKORZYSTNE Biznes (skrót)

 

4.33 (3 opinie o Konto PRZEKORZYSTNE Biznes Pekao)

Konto PRZEKORZYSTNE Biznes Pekao opinie

Sprawdź Konto Przekorzystne Biznes Pekao z ekstra premią:
- 100 zł za założenie firmy przez Pekao (nowość),
- 300 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes online (200 zł jeśli w oddziale);
- 200 zł za umowę na terminal płatniczy;
- 200 zł za transakcję wymiany walut;
- 300 zł za skorzystanie z kredytu, pożyczki lub karty kredytowej Mastercard; [2021-01-06]

Polecamy promocję 1000 zł premii dla firm, w ramach której do zdobycia: 🤳300 zł za otwarcie konta firmowego na selfie lub w bankowości Pekao (200 zł - jeśli w oddziale), 💲200 zł za transakcje wymiany walut, 💳300 za kredyt albo kartę kredytową, 200 zł za umowę na terminal płatniczy. [2020-07-12]

Sprawdź promocję konta firmowego Pekao z premią do 600 zł. A jeśli jesteś nowym klientem połącz z promocją konta osobistego. [2020-02-20]

 

Kalkulator zysku z lokat

Jeśli zadajesz sobie pytanie ile zarobię na lokacie albo ile zarobię na koncie oszczędnościowym - skorzystaj z naszego kalkulatora lokat i oblicz Twoje zyski.
LokataZysk z lokaty
Kwota lokaty [PLN]Zysk z podatkiem [PLN]
Okres lokaty [dni]Zysk po podatku [PLN]
Oprocentowanie [%]Twój zysk [PLN]

Zastrzegamy, że wyliczone dane mają jedynie charakter informacyjny. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to od zysków z lokat i depozytów pobierany jest podatek (19%), tzw. "podatek Belki".

Dodaj opinię

Konto PRZEKORZYSTNE Biznes opinie i komentarze, wyraź swoje zdanie i oceń Konto PRZEKORZYSTNE Biznes forum:

🧮Oblicz

⚡ Twoja ocena 

🔥Komentarz ukaże się po akceptacji przez moderatora

🔐Inf. ukryta
Informacja do administracji serwisu (niewidoczna dla innych)