Konto PRZEKORZYSTNE Biznes
Typ kontaROR firmy (konto dla firm)
⚡Ekstra premiado 2000 PLN
Promocja do dnia2021-09-30
Otwórz konto naKonto PRZEKORZYSTNE Biznes Pekao
Ekstra bonus💰do 2000 zł

Promocja Pekao Konto PRZEKORZYSTNE Biznes: to jedynie skrócony opis promocji Pekao Konto PRZEKORZYSTNE Biznes, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem Konto PRZEKORZYSTNE Biznes, który dostępny jest poniżej albo na stronie promocji, na którą odsyłamy.

 

Promocja Pekao Konto Przekorzystne Biznes z premią 💰do 2000 zł w gotówce. Możesz otrzymać: 300 zł za otwarcie konta przez selfie, 100 zł za założenie firmy za pośrednictwem wniosku w Pekao (nowość) i do 700 zł za spełnienie warunków aktywność. Poza premią  👉 Pekao iKonto Biznes i karta bezwarunkowo za 0 zł przez rok - załóż konto online i zgarnij ekstra bonusy.

Konto dla firm Pekao z bonusem to jednak nie wszystko, gdyż w tym banku można też zgarnąć nawet 350 zł za konto osobiste otwierając Konto Przekorzystne dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Masz firmę? Połącz promocje i zgarnij większe zyski - zapraszamy do lektury.

 

Dla kogo?

Z oferty nie może skorzystać przedsiębiorca, który:

 • Z promocji wyłączone są podmioty, które posiadały w Banku rachunek rozliczeniowy od 1 października 2019 r.

Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców – podmiotów krajowych (rezydentów), przez których rozumie się osoby fizyczne prowadzące lub otwierające jednoosobową działalność gospodarczą, którzy w okresie trwania promocji spełnią łącznie poniższe warunki:

 • a) podpiszą z Bankiem umowę o rachunek rozliczeniowy Konto Przekorzystne Biznes, bankowość elektroniczną Pekao24 dla firm oraz kartę debetową Mastercard do tego rachunku;
 • b) wyrażą zgody na otrzymywanie od Banku informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) dotyczących Banku oraz podmiotów współpracujących, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących;
 • c) wyrażą zgodę na przystąpienie do promocji i zaakceptują niniejszy regulamin.

gdzie Bank to oczywiście Pekao SA

 

Za co premia?

Premię w promocji Pekao możesz otrzymać za:

200 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes przez selfie lub bankowość Pekao

200 zł za umowę na terminal płatniczy;

200 zł za trasakcję wymiany walut;

300 zł za skorzystanie z kredytu, pożyczki lub karty kredytowej Mastercard;

100 zł za założenie firmy z kontem - premia dla rozpoczynających działalność gospodarczą - warunkiem jej uzyskania jest rejestracja działalności gospodarczej za pomocą Profilu Zaufanego dostępnego w bankowości elektronicznej Pekao24;

Aby przystąpić do promocji (wybranej bądź wszystkich)

 • do 31 marca 2021 otwórz Konto Przekorzystne Biznes wraz z kartą debetową Mastercard wydawaną do konta oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pekao.
 • składając wniosek pamiętaj o wyrażeniu zgód marketingowych oraz zaakceptuj regulamin promocji

 

100 zł za założenie firmy

Jeśli chcesz założyć firmę, możesz zrobić to z bankiem Pekao, za co zgarniesz dodatkowe 100 zł premii. Warunkiem jej uzyskania jest rejestracja działalności gospodarczej za pomocą Profilu Zaufanego dostępnego w bankowości elektronicznej Pekao24 a następnie późniejsze założenie iKonto Biznes (kolejne akapity).

Jeżeli nie masz dostępu do Profilu Zaufanego Pekao, możesz go uzyskać wniosując o Konto Przekorzystne Pekao (dla klientów indywidualnych), dodatkowo zgarniając ekstra premie za konto i kartę - promocje dla klientów indywidualnych i dla firm można połączyć.

 

300 zł za otwarcie konta

Aby otrzymać 200 zł premii wykonaj:

 • przelew ZUS: w 3 kolejnych miesiącach w terminie do 3 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym otworzysz Konto Przekorzystne Biznes wykonaj przelew do ZUS na kwotę min. 100 zł - oczywiście przelew wykonując z konta Biznes Pekao, które otworzysz w promocji
 • płatność kartą: w terminie do 3 pełnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym otworzysz Konto Przekorzystne Biznes wykonaj przynajmniej jedną płatność kartą na kwotę min. 100 zł
 • przelew: w terminie do 3 pełnych miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzysz Konto Przekorzystne Biznes wykonaj co najmniej jeden przelew przez PeoPay lub m.pekao24.pl na kwotę min. 100 zł - do przelewów nie wlicza się przelew do ZUS

🚩Dodatkowe 100 zł premii otrzymasz za zawarcie umowy online - to 100 zł nie przysługuje, jeżeli umowę podpiszesz w placówce Pekao.

 

300 zł za produkt kredytowy

Do 6 miesięcy pełnych miesięcy po miesiącu otwarcia konta firmowego zawrzyj (można wszystkie, ale wystarczy jeden z produktów):

 • a) umowę kredytu zabezpieczonego gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSI na kwotę min. 20 000 zł
 • b) umowę pożyczki zabezpieczoną gwarancją BGK de-minimis, EFI COSME lub EFI EaSI na kwotę min. 20 000 zł;
 • c) umowę o kartę kredytową Mastercard z sumą limitów kart wydanych w ramach tej umowy na kwotę min. 20 000 zł.

Przypominamy, że do zgarnięcia tej premii konieczne jest podpisanie w wymaganym terminie umowy o Konto Przekorzystne Biznes z kartą debetową Mastercard i dostępem do bankowości elektronicznej oraz wyrażenie wymaganych zgód marketingowych i akceptację regulaminu promocji 1000 zł premii dla firm.

W tym miejscu warto wspomnieć, że możesz zawnioskować o wszystkie wymienione produkty kredytowe, ale do spełnienia warunków promocji wystarczy jeden, fragment regulaminu: „zawrze z Bankiem jedną z umów o produkt z bieżącej oferty Banku przeznaczony dla przedsiębiorców„. A (wg nas) najtańszym będzie karta kredytowa, gdyż w przypadku karty da się uniknąć kosztów (za karty Moto Biznes i Mastercard Business Duo Komfort Pekao za pierwszy rok bank nie pobiera opłat), oczywiście zadłużenie na karcie kredytowej należy spłacić w wymaganym terminie lub wcześniej oraz w pełnej kwocie.

 

200 zł za terminal płatniczy

Przypominamy, że do zgarnięcia tej premii konieczne jest podpisanie w wymaganym terminie umowy o Konto Przekorzystne Biznes z kartą debetową Mastercard i dostępem do bankowości elektronicznej oraz wyrażenie wymaganych zgód marketingowych i akceptację regulaminu promocji 1000 zł premii dla firm.

Z oferty może skorzystać przedsiębiorca, który nie prowadzi działalności gospodarczej w branżach:

 • biura turystyczne/ podróży (PKD 79.11A, 79.11B, 79.12Z),
 • kantory (PKD 66.12Z),
 • lombardy (PKD 64.92Z),
 • TAXI (PKD 49.32Z),
 • agencje towarzyskie (PKD 96.09Z),
 • kasyna (PKD 92.00Z),
 • sprzedaż detaliczna broni i amunicji (PKD 47.78Z),
 • produkcja broni i amunicji (PKD 46.69Z, 25.40.Z);

Aby otrzymać premię:

 • zawrzyj umowę o terminal płatniczy z bankiem Pekao SA
 • przez 3 kolejne miesiące po miesiącu otwarcia ROR firmowego, przyjmij płatności na łączną kwotę min. 500 zł miesięcznie

 

200 zł za wymianę walut

Aby zgarnąć bonus wystarczy, że w terminie do 3 miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzysz Konto Przekorzystne Biznes dokonasz transakcji wymiany walut pomiędzy swoimi rachunkami Pekao na równowartość 20 000 zł lub wyższą.

I ponownie przypominamy, że do zgarnięcia tej premii konieczne jest podpisanie w wymaganym terminie umowy o Konto Przekorzystne Biznes z kartą debetową Mastercard i dostępem do bankowości elektronicznej oraz wyrażenie wymaganych zgód marketingowych i akceptację regulaminu promocji 1000 zł premii dla firm.

 

Kiedy nagrody?

Każdy uczestnik promocji Pekao, po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej, może otrzymać premie, a premia zostanie wypłacona w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym poszczególne warunki określone powyżej zostały spełnione, a więc:

 • 100 zł za rejestrację firmy otrzymasz do końca miesiąca po miesiącu, w którym spełnisz warunki promocji.
 • 300 zł za otwarcie konta firmowego otrzymasz do końca miesiąca po miesiącu, w którym spełnisz warunki promocji.
 • 300 zł za produkt kredytowy otrzymasz po sześciu pełnych miesiącach kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.
 • 200 zł za terminal płatniczy otrzymasz po trzech pełnych miesiącach kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.
 • 200 zł za wymianę walut otrzymasz po trzech pełnych miesiącach kalendarzowych, następujących po miesiącu, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.

Oczywiście każdy z bonusów jest jednorazowy, możesz więc otrzymać 300 zł za produkt kredytowy (bez względu na to czy zawnioskujesz o jeden czy kilka takich produktów) albo 200 zł za terminal płatniczy - również bez względu na to, czy będziesz posiadać jeden czy więcej terminali.

Z racji, że promocja dotyczy konta firmowego (konto biznes), to otrzymana premia / premie jest przychodem firmy i podlega samodzielnemu opodatkowaniu. Dodatkowe informacje w regulaminie na 

 • https://www.pekao.com.pl/dam/ROOT-JS/LP-KAMPANIA/konto-osobiste-2021/regulamin-promocji-1100-zl-premii-dla-firm.pdf

oraz oczywiście na stronie promocji Pekao, na którą odsyłamy.

 

Koszty

👉Zwolnienie z opłaty za iKonto Biznes i kartę: przystępując do prezentowanej promocji w okresie jej obowiązywania (do 31.03.2021)  i zawierając umowę o konto i kartę, Bank Pekao zwolni Cię z opłat na okres 12 miesięcy, fragment z regulaminu promocji: Bank ustali opłatę w wysokości 0 zł za prowadzenia Konta Przekorzystnego Biznes oraz opłatę w wysokości 0 zł za kartę debetową Mastercard wydaną do tego konta, za okres 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu, w którym została zawarta umowa tego konta. Po wskazanym okresie będzie obowiązywać standardowa TOiP.

0 zł za prowadzenie konta jeśli spełnisz jeden z poniższych warunków (9 zł jeśli nie):

 • zapewnisz wpływy na sumę min. 2000 zł lub 
 • wykonasz przelew do ZUS albo US, lub
 • zapewnisz wpływy z terminala wydanego przez bank, lub
 • wykonasz jedną wymianę walut w Pekao, lub 
 • opłacisz jedną ratę leasingu w Pekao Leasing

Przelewy:

 • 0 zł za pierwszych 15 przelewów zleconych z bankowości internetowej Pekao (1,5 zł za każdy kolejny);
 • 0 zł za przelewy (bez limitów) zlecane z aplikacji PeoPay

Karta / bankomaty:

 • 0 zł za obsługę karty, jeśli w miesiącu wykonasz płatności bezgotówkowe na łączną kwotę 300 zł (7 zł jeśli nie);
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów Pekao;
 • 0 zł za dwa pierwsze wypłaty z bankomatów innych niż Pekao (kolejne wypłaty to 2% prowizji, min. 5 zł).

 

Pekao Konto PRZEKORZYSTNE Biznes (skrót)

 

4.33 (3 opinie o Konto PRZEKORZYSTNE Biznes Pekao)

Konto PRZEKORZYSTNE Biznes Pekao opinie

Sprawdź Konto Przekorzystne Biznes Pekao z ekstra premią:
- 100 zł za założenie firmy przez Pekao (nowość),
- 300 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego Biznes online (200 zł jeśli w oddziale);
- 200 zł za umowę na terminal płatniczy;
- 200 zł za transakcję wymiany walut;
- 300 zł za skorzystanie z kredytu, pożyczki lub karty kredytowej Mastercard; [2021-01-06]

Polecamy promocję 1000 zł premii dla firm, w ramach której do zdobycia: 🤳300 zł za otwarcie konta firmowego na selfie lub w bankowości Pekao (200 zł - jeśli w oddziale), 💲200 zł za transakcje wymiany walut, 💳300 za kredyt albo kartę kredytową, 200 zł za umowę na terminal płatniczy. [2020-07-12]

Sprawdź promocję konta firmowego Pekao z premią do 600 zł. A jeśli jesteś nowym klientem połącz z promocją konta osobistego. [2020-02-20]

 

Kalkulator zysku z lokat

Jeśli zadajesz sobie pytanie ile zarobię na lokacie albo ile zarobię na koncie oszczędnościowym - skorzystaj z naszego kalkulatora lokat i oblicz Twoje zyski.
LokataZysk z lokaty
Kwota lokaty [PLN]Zysk z podatkiem [PLN]
Okres lokaty [dni]Zysk po podatku [PLN]
Oprocentowanie [%]Twój zysk [PLN]

Zastrzegamy, że wyliczone dane mają jedynie charakter informacyjny. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to od zysków z lokat i depozytów pobierany jest podatek (19%), tzw. "podatek Belki".

Dodaj opinię

Konto PRZEKORZYSTNE Biznes opinie i komentarze, wyraź swoje zdanie i oceń Konto PRZEKORZYSTNE Biznes forum:

🧮Oblicz

⚡ Twoja ocena 

🔥Komentarz ukaże się po akceptacji przez moderatora

🔐Inf. ukryta
Informacja do administracji serwisu (niewidoczna dla innych)