Karta Otwarta na eŚwiat
Typ kontaROR
Otwórz konto naKarta Otwarta na eŚwiat BNP Paribas
Więcej informacji0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą, ubezpieczenie Cyber pomoc

Promocja BNP Paribas Karta Otwarta na eŚwiat: to jedynie skrócony opis promocji BNP Paribas Karta Otwarta na eŚwiat, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem Karta Otwarta na eŚwiat, który dostępny jest poniżej albo na stronie promocji, na którą odsyłamy.

 

Konto Otwarte na Ciebie i Karta Otwarta na eŚwiat BNP Paribas, to oferta konta osobistego BNP Paribas, w ramach której otrzymujesz kartę debetową z ochroną Cyber pomoc.

 

Karta Otwarta na eŚwiat

Z Kartą Otwartą na eŚwiat i ubezpieczeniem Cyber pomoc, zyskasz m. in. ochronę  ubezpieczeniową:

  • zakupów w sklepach internetowych
  • tożsamości on-line
  • reputacji on-line
  • danych komputerowych

Sprawdź KONTO Z KARTĄ OTWARTĄ NA EŚWIAT

 

Koszty

0 zł za ubezpieczenie Cyber pomoc - więcej o Cyber Pomoc w kolejnym akapicie oraz oczywiście stronie oferty;

0 zł za prowadzenie konta (bez dodatkowych warunków)

0 zł za wypłaty gotówki kartą debetową z bankomatów w Polsce i za granicą

6 zł za użytkowanie karty debetowej miesięcznie

Uwaga! Lista bankomatów Grupy BNP Paribas i Global Alliance znajduje się na stronie https://www.bnpparibas.pl/kontakt/bankomaty a brak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez Bank BNP Paribas. Niezależnie od opłat Banku BNP Paribas właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu.

 

O Cyber Pomoc

Użytkownik Karty Otwartej na eŚwiat Mastercard może przystąpić do bezpłatnego ubezpieczenia Cyber Pomoc w ramach grupowej umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, będącej oddziałem Inter Partner Assistance S.A. wchodzącą w skład grupy AXA, będącą dalej Ubezpieczycielem, a BNP Paribas Bank Polska S.A. będącym Ubezpieczającym na warunkach określonych w Szczególnych warunkach ubezpieczenia grupowego CYBER Pomoc dla Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A..

W ramach Ubezpieczenia Cyber Pomoc przedmiotem ubezpieczenia jest m.in. (na podst. informacji ze strony oferty):

Niedostarczenie lub dostarczenie wadliwego lub niezgodnego z przedmiotem zamówienia Towaru zakupionego za pośrednictwem sklepu z środków z Konta Otwartego na Ciebie przy pomocy Karty Otwartej na eŚwiat lub Blik (ubezpieczenie zakupów w Internecie);

Kradzież i wykorzystanie tożsamości Ubezpieczonego w Internecie, poprzez bezprawne posłużenie się jego Danymi identyfikacyjnymi lub autoryzacyjnymi w celu Oszustwa, w wyniku czego posiadacz Konta poniósł stratę majątkową (ubezpieczenie tożsamości on-line);

Naruszenie dobrego imienia lub prawa do prywatności Ubezpieczonego mające miejsce w obszarze Internetu lub mediach społecznościowych, rozumiane jako pomówienie, znieważenie lub bezprawne ujawnienie informacji na temat życia prywatnego Ubezpieczonego (ubezpieczenie reputacji on-line);

Utrata danych komputerowych spowodowana Awarią Sprzętu PC (ubezpieczenie danych komputerowych); Bezprawne rozporządzenie środkami płatniczymi Ubezpieczonego zdeponowanymi na Koncie otwartym na Ciebie, do którego wydano Kartę Otwartą na eŚwiat przez osobę trzecią, która posłużyła się tą kartą lub danymi tej karty lub usługą Blik świadczoną przez Bank, w wyniku którego doszło do utraty środków pieniężnych z ww. Konta.

Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację i pokrycie kosztów assistance prawnego, wypłatę odszkodowań lub organizację i pokrycie kosztów usług na warunkach i do limitów określonych umową ubezpieczenia, o których szczegółowo mowa w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia CYBER Pomoc. oraz na stronie oferty, do której odnośniki znajdziesz w tym artykule.

 

BNP Paribas Karta Otwarta na eŚwiat (skrót)

  • kwota od: dowolna
  • kwota do: bez ograniczeń

 

5 (1 opinia o Karta Otwarta na eŚwiat BNP Paribas)

Karta Otwarta na eŚwiat BNP Paribas opinie

Sprawdź Konto Otwarte na Ciebie z Kartą Otwartą na eŚwiat - karta z pakietem Cyber Pomoc! [2020-12-16]

 

Kalkulator zysku z lokat

Jeśli zadajesz sobie pytanie ile zarobię na lokacie albo ile zarobię na koncie oszczędnościowym - skorzystaj z naszego kalkulatora lokat i oblicz Twoje zyski.
LokataZysk z lokaty
Kwota lokaty [PLN]Zysk z podatkiem [PLN]
Okres lokaty [dni]Zysk po podatku [PLN]
Oprocentowanie [%]Twój zysk [PLN]

Zastrzegamy, że wyliczone dane mają jedynie charakter informacyjny. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to od zysków z lokat i depozytów pobierany jest podatek (19%), tzw. "podatek Belki".

Dodaj opinię

Karta Otwarta na eŚwiat opinie i komentarze, wyraź swoje zdanie i oceń Karta Otwarta na eŚwiat:

🧮Oblicz

⚡ Twoja ocena 

🔥Komentarz ukaże się po akceptacji przez moderatora

🔐Inf. ukryta
Informacja do administracji serwisu (niewidoczna dla innych)