Pożyczka hipoteczna Citi Handlowy to kwota kredytu nawet do 2 000 000 zł (do 70% wartości nieruchomości) i wycena nieruchomości przeprowadzona na koszt Citibanku - sprawdź kredyt hipoteczny Citi, gdzie znajdziesz bardziej szczegółowe informacje.

Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pożyczka Hipoteczna - na dowolny cel

  • kwota kredytu do 2 000 000 zł (do 70 % wartości nieruchomości).
  • pieniądze na dowolny cel, w tym na spłatę innych kredytów.
  • długi okres spłaty – aż do 20 lat.
  • wycena nieruchomości na koszt banku.

Przejdź na stronę Citi, aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz też kredyt hipoteczny Citi

 

Pożyczka Hipoteczna - formy zabezpieczenia

Formy zabezpieczenia dla pożyczki hipotecznej Citi:

  • ustanowienie hipoteki w Księdze Wieczystej nieruchomości zlokalizowanych na terenie Polski,
  • cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia Kredytu

 

Koszty dodatkowe

Jednym z warunków wypłaty kredytu jest przedłożenie w Citibanku polisy stanowiącej dowód zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu oraz zawarcie z Citibankiem w formie pismenej umowy cesji praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości na rzecz Citibanku wraz z potwierdzeniem cesji praw z polisy przez ubezpieczyciela oraz dowodem uiszczenia składki za ubezpieczenie.

W związku z powyższmy klient ponosi koszty ubezpieczenia nieruchomości przez cały okres kredytowania i możliwość ubezpieczenia nieruchomości poprzez:

  • przystąpienie do grupowej umowy ubezpieczenia zawartej przez Citibank i współpracujący z Citi zakład ubezpieczeń lub
  • zawarcie we własnym zakresie z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia nieruchomości, spełniającej minimalne warunki dotyczące zakresu ochrony ubezpieczeniowej wymaganej przez Citibank

 

Pożyczka Hipoteczna - oprocentowanie

Bank stosuje zmienne oprocentowanie, które stanowi sumę stawki referencyjnej WIBOR 3M oraz marży Banku. Stawka referencyjna WIBOR 3M jest to stopa procentowa, po której banki na rynku warszawskim udzielają pożyczek w złotych innym bankom, publikowana przez serwis Reuters Monitor Rates Service (http://reuters.pl/ tr/index.action) o godz. 11.00. Administratorem wskaźnika jest GPW Benchmark SA.

Do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej marża jest podwyższana o 1,3pp.

Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Informacje prawne ze strony www Citi Handlowy

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej, zabezpieczonej hipoteką wynosi 4,40% przy następujących założeniach: okres kredytowania 15lat, całkowita kwota pożyczki 280 000zł, oprocentowanie zmienne 4,12%, w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M 0,22% oraz marża 3,9% (marża jest podwyższana o 1,3 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu). Całkowity koszt kredytu 100 652zł, w tym: prowizja 1%, tj. 2800zł, odsetki 97 633zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł, koszt wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej 200zł, opłata za rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 0zł (przy utrzymaniu warunku wpływów miesięcznych min 5000 zł), całkowita kwota do zapłaty 380 652 zł, płatna w 180 ratach miesięcznych, równych w wysokości 2112 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Do uzyskania kredytu niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości. Kalkulacja dokonana na dzień 09.10.2020 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wysokiej raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty

 

Citi Handlowy Pożyczka hipoteczna (skrót)

  • oferta czasowo lub na stałe niedostępna na LokataKonto.pl

 

Pożyczka hipoteczna Citi Handlowy opinie

Co za debile wymyslaja takie warunki!!!Gdybym zarabial 5 tys. zl. to bym p....ich kredyt
Powodzenia w szukaniu naiwnych klientow [2018-11-12]

Dodaj opinię

Pożyczka hipoteczna opinie i komentarze, wyraź swoje zdanie i oceń Pożyczka hipoteczna forum:

🧮Oblicz

⚡ Twoja ocena 

🔥Komentarz ukaże się po akceptacji przez moderatora

🔐Inf. ukryta
Informacja do administracji serwisu (niewidoczna dla innych)