➡️ Lokata na NOWE ŚRODKI Getin Bank to 3-miesięczna lokata bez konta z oprocentowaniem 2,00% i kwotą wejście już od kwoty 500 zł! Jeśli preferujesz lokaty internetowe, to e-lokata na NOWE ŚRODKI od Getin Banku może być tym, czego szukasz - lokatę uruchomisz online.

🚩lokata zastąpiona przez ofertę Getin Bank lokata na NOWE ŚRODKI - odsyłamy na stronę lokaty

➡️ e-Lokata Getin to możliwość ulokowania nawet do 1.000.000 zł, lokatę uruchomisz za pośrednictwem strony www Getin oraz w aplikacji mobilnej i bankowości internetowej Getin, lokata w 100% online, bez konieczności wizyty w placówce Getin Banku.

➡️ Z atrakcyjnego oprocentownia możesz skorzystać w okresie obowiązywania promocji, do dnia 03.07.2019 r., oferta zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów Getin Bank - poznaj opinie o e-lokacie na nowe środki Getin Bank.

 

Nowe środki

Lokata na NOWE ŚRODKI, zobacz jak Getin Bank je definiuje (zapis z regulaminu, choć nie cytujemy go dosłownie):

 • Nowe środki pieniężne wyliczane są jako nadwyżka złotowych środków pieniężnych ulokowanych w Getin Banku w dniu przystąpienia do promocji w stosunku do stanu złotowych środków pieniężnych ulokowanych na koniec dnia 06.06.2019 r.

Jeśli posiadałeś/-aś w Getin Bank oszczędności, to zgodnie z regulaminem:

 • dostępna kwota nowych środków jest automatycznie pomniejszana o kwotę lokat założonych z nowych środków po 05.05.2019 r.

 

Przy obliczaniu salda Getin Bank uwzględni Twoje zaangażowanie na rachunkach i lokatach:

 • ROR,
 • rachunek oszczędnościowy,
 • rachunek przejściowy,
 • rachunek do obsługi bankowych papierów wartościowych (BPW) wraz z zarejestrowanymi na nim BPW,
 • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz rachunek specjalny do obsługi rachunku oszczędnościowego IKE,
 • rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, w tym zakładany poprzez elektroniczny kanał dostępu

niezależnie od tego czy rachunki te prowadzone są jako rachunki wspólne czy indywidualne.

 

Nowe środki - saldo

Chcesz ulokować oszczędności w Getin Bank i nie wiesz jak ustalić saldo, czyli jaka kwota, którą chcesz ulokować, to nowe środki:

 • jeśli jesteś nowym klientem Getin Bank to wszystkie środki, które ulokujesz w ramach lokaty na nowe środki będą nowymi środkami
 • jeżeli jesteś już klientem Getin Bank, to informację o saldzie na dzień badania możesz spróbować sprawdzić w serwisie transakcyjnym Getin Bank lub aplikacji mobilnej.

Nie wiesz jak ustalić saldo? Zadzwoń na infolinię Getin Bank, a po kontakcie zapraszamy ponownie na naszą stronę i złożenie wniosku o lokatę.

 

Oprocentowanie

Oprocentowanie Getin Bank dla e-lokaty na nowe środki zależne jest od wysokości posiadanego salda, kapitalizacja na koniec okresu umowy, a w przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności następuje utrata odsetek. W przypadku wpływu środków na kwotę wyższą niż kwota maksymalna dostępna dla lokaty lub w przypadku wpływu kwoty równej lub niższej niż saldo nowych środków ale wyższej niż maksymalna kwota zakładane są dwie lokaty:

 • jedna e-Lokata – z oprocentowaniem promocyjnym – na kwotę nowych środków w wysokości nie wyższej niż maksymalna kwota oraz
 • druga e-Lokata – z podstawowym oprocentowaniem – na pozostałą kwotę

Pamiętaj o wyrażeniu zgód marketingowych - brak posiadania wymaganych Zgód marketingowych uniemożliwi założenie e-Lokaty/Lokaty zarówno z oprocentowaniem promocyjnym jak i podstawowym, dodatkowe informacje w kolejnym akapicie.

W ofercie Getin dostępna jest również 12-miesięczna lokata na nowe środki, ale z niższym oprocentowaniem => odsyłamy do podsumowania.

 

Zgody marketingowe

Do skorzystania z oferty niezbędne jest wyrażenie wymaganych zgód marketingowych:

 • Zgody marketingowe – oznaczają łącznie: 1) zgodę Uczestnika na użycie przez Bank telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, o której mowa w art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz 2) zgodę Uczestnika na otrzymywanie od Banku informacji handlowych drogą elektroniczną.

ale też (zgodnie z regulaminem, punkt V, podpunkt 7):

 • Odwołanie/cofnięcie przez Uczestnika Zgód marketingowych (w tym wyrażenie sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego) w trakcie trwania Lokaty/e-Lokaty nie wiąże się dla Uczestnika z utratą oprocentowania promocyjnego/podstawowego Lokaty/e-Lokaty lub koniecznością jej zerwania.

Wszystko wskazuje więc na to, że zgody marketingowe wystarczy wyrazić tylko na etapie uruchamiania lokaty, a po skutecznym odpaleniu lokaty można je wycofać. Aktualny regulamin i kartę produktu znajdziesz na stronie Getin, kliknij przycisk i przejdź na stronę oferty.

 

Odnowienie lokaty

Lokata NA NOWE ŚRODKI Getin Bank, to lokata nieodnawialna lub odnawialna, to Ty decydujesz o możliwości zmiany lokaty na odnawialną / nieodnawialną.

Jeżeli zdecydujesz się na lokatę nieodnawialną, to Getin Bank przekaże środki pozostające na e-Lokacie (kapitał i odsetki) na wskazany przez Ciebie rachunek prowadzony w PLN, a w przypadku e-Lokaty odnawialnej po upływie okresu umownego e-Lokata NA NOWE ŚRODKI jest automatycznie odnawiana na taki sam okres na jaki została założona i z oprocentowaniem w wysokości obowiązującej w dniu odnowienia.

Możesz zmienić odnawialność lokaty, tj. w przypadku zakładania e-Lokaty drogą internetową za pośrednictwem witryny internetowej jako nowy klient banku, e-Lokata zakładana jest jako odnawialna (jeśli jesteś już klientem Getin Bank, to możesz to ustawić na etapie definiowania lokaty). Po założeniu e-Lokaty w terminie do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu umownego masz możliwość zmiany parametru e-Lokaty dotyczącego odnawialności:

 • za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Getin Bank
 • za pośrednictwem bankowości telefonicznej Getin Bank
 • w dowolnej placówce banku

Jeśli zdecydujesz się na lokatę nieodnawialną, to po upływie okresu uczestnictwa w promocji, środki pozostające na Lokacie/e-Lokacie zostaną przekazane na wskazany przez Ciebie rachunek. Składając wniosek o e-Lokatę na NOWE ŚRODKI:

 • jeżeli posiadasz konto osobiste i/lub oszczędnościowe w Getin Bank, to lokata (domyślnie) jest uruchamiana jako nieodnawialna;
 • jeżeli nie posiadasz rachunku w Getin Bank, to lokata automatycznie zakładana jest jako odnawialna;

 

Zalety

Czyli dlaczego warto uruchomić lokatę Getin Bank?

Wysokie oprocentowanie: to główny motywator do skorzystania z ofert! Lokata na nowe środki to aż 2,60% na trzy miesiące, oprocentowanie stałe, to w obecnej chwili jedna z najlepszych ofert na rynku lokat dla wyższych kwot!

Lokata bez konta: do uruchomienia lokaty nie musisz wiązać się w żadne sposób z Getin Bank, nie musisz zakładać konta albo korzystać z innych produktów Getin Bank.

Szeroki zakres kwot: z lokaty mogą skorzystać zarówno osoby, które dopiero zaczynają oszczędzać - depozyt jest dostępny już od 500 zł, jak i osoby szukające okazji do korzystnego ulokowania środków - na lokacie można zdeponować nawet do 1.000.000 zł.

Dla wszystkich: lokata dostępna jest dla wszystkich klientów banku, zarówno nowych, jak i obecnych.

 

Lokata BEZ KONTA

Uruchamiając lokatę możesz, ale nie musisz wiązać się z bankiem - lokata założysz również bez konta bankowego.

Po opłaceniu lokata zostanie aktywowana, a równolegle otrzymasz dostęp do bankowości elektronicznej, dzięki czemu będziesz mógł kontrolować swoje środki i wnioskować o inne lokaty oraz produkty bankowe oraz swobodnie zarządzać środkami, w tym lokatą na nowe środki. Z dostępem do bankowości elektronicznej zyskujesz także kontrolę nad wpłaconymi środkami i naliczonymi odsetkami - możesz je sprawdzić 24h na dobę, z dowolnego miejsca na świecie, również z telefonu.

 

Wniosek

Wniosek o lokatę na nowe środki Getin Bank złożysz przez internet, w 100% online i bez wychodzenia z domu.

Uwaga!

 • jeśli składasz wniosek o e-Lokatę na NOWE ŚRODKI Getin Bank bez jednoczesnego jej opłacenia (wniosek ważny jest 7 dni), to saldo nowych środków badane (weryfikowane) jest dwukrotnie – przy wnioskowaniu o e-Lokatę oraz w trakcie zakładania e-Lokaty po wpływie środków na jej opłacenie.

Lokata zostanie założona na kwotę nowych środków ustaloną na podstawie badania z dnia jej opłacenia, tj. może być założona na kwotę inną niż wnioskowana.

(e) Lokatę na NOWE ŚRODKI Getin Bank założysz przez internet:

 • przejdź na stronę banku klikając banner lub przycisk,
 • na stronie Getin Banku wypełnij wniosek

Po wypełnieniu wniosku:

 • otrzymasz indywidualny numer rachunku lokaty (do opłacenia),
 • przekaż środki na rachunek w terminie ważności wniosku

Wniosek ważny jest 7 dni.

 

Uruchomienie lokaty

Przypominamy, że:

 • wpływ środków pieniężnych na rachunek Getin Bank w godzinach od 00:00 do 20:00 skutkuje założeniem lokaty (w zakresie bankowości telefonicznej) w tym samym dniu, natomiast
 • wpływ środków do Getin Bank w godzinach od 20:01 do 23:59 skutkuje założeniem lokaty (w zakresie bankowości telefonicznej) w następnym dniu.

Planując uruchomienie lokaty Getin Bank (niekoniecznie na nowe środki), warto mieć to na uwadze. Odsyłamy też do dokumentów:

 • w regulaminie (pdf): https://www.getinbank.pl/dokumenty/regulamin-promocji-lokatae-lokata-na-nowe-srodki-ix-edycja.pdf
 • w karcie produktu (pdf): https://www.getinbank.pl/dokumenty/karta-produktu-e-lokata-na-nowe-srodki-ix-edycja.pdf

 

Kiedy Getin nie uruchomi lokaty?

Wypełniając wniosek o Lokatę na NOWE ŚRODKI lub inną lokatę Getin Bank, pamiętaj, że są powody, dla których bank może nie uruchomić lokaty. Warto na nie zwrócić uwagę:

 • a) gdy kwota środków przekazanych na założenie lokaty jest niezgodna z kwotą określoną w dyspozycji założenia lokaty Getin,
 • b) gdy środki przeznaczone na założenie lokaty zostały przekazane na rachunek inny niż wskazany przez Getin Bank,
 • c) gdy środki przeznaczone na założenie lokaty wpłynęły do Getin Banku po upływie okresu ważności dyspozycji założenia Lokaty,
 • d) gdy środki przeznaczone na założenie lokaty wpłynęły do Getin Banku z rachunku, którego właścicielem nie jest klient – gdy dane osobowe płatnika (imię, nazwiska oraz adres) są niezgodne z danymi odbiorcy (posiadacza lokaty).

W szczególności sprawdź zgodność danych.

 

Getin Bank (e) Lokata na NOWE ŚRODKI (skrót)

 • lokata bez konta
 • lokata tylko na nowe środki
 • promocja na nowe środki, Getin Bank bada saldo na dzień 2019-06-06
 • oferta do dnia 2019-07-03
 • okres 3 mies.
 • oprocentowanie 2,0%
 • kwota od: 500 PLN
 • kwota do: 1 000 000 PLN
 • limit lokat: 1
 • lokata odnawialna
 • Getin Bank (e) Lokata na NOWE ŚRODKI i podatki: o ile umowa lokaty nie stanowi inaczej, to zgodnie z ustawą, od zysków kapitałowych pobierany jest podatek w wysokości 19% kwoty zysku (tzw. podatek Belki). Nie musisz nic z tym robić, gdyż Getin Bank pobierze podatek i odprowadzi do US. Dodatkowe inf. na stronie Getin Bank, kliknij przycisk aby przejść.
  Kalkulator zysków z lokat Getin Bank, który można znaleźć poniżej, wspomniany "podatek Belki" już uwzględnia.

 

(e) Lokata na NOWE ŚRODKI Getin Bank opinie

A ta lokata nie jest bez utraty odsetek przy zerwaniu? Widziałam taką informację na innej stronie. [2019-02-06]


W ramach tej edycji promocji nie jest. Informację o zerwaniu można znaleźć w sekcji "Oprocentowanie".
Odsyłamy też do karty produktu, w której:
- Odsetki należne w przypadku zerwania lokat przed upływem okresu, na jaki zostały założone: utrata należnych odsetek [2019-02-06]


Poprzednia promocja lokaty na nowe środki albo jeszcze poprzednia promocja była bez utraty odsetek. [2019-02-26]

Uwaga! Informujemy, że kody z II edycji promocji "Polecam Proste Zasady" już nie obowiązują, na http://bankomaniacy.pl/polecam-proste-zasady-getin-bank-3/ można znaleźć kody do III edycji. [2019-02-02]

Przypominamy o wygasającej ofercie Getin Bank, bieżąca promocja do 2019-01-13. [2019-01-07]


Czy jeśli Getin bada środki na dany dzień, to jeśli przyszedł do mnie przelew na konto ale w kolejnych dniach, to one się już nie będą liczone i będą brane jako nowe środki? [2019-01-12]


Tak, będą to nowe środki. Ważny jest stan na koncie (saldo) na dzień, w którym bank je bada. [2019-01-12]

Getin Bank przedłużył promocję do 20.12.2018 i bada na koniec dnia 02.12.2018 r. [2018-12-07]


Super 😊😊😊 na to czekałem 😊😊😊 [2018-12-07]

Myślicie, że Getin przedłuży promocję? Bo bym skorzystał ale jeszcze przez parę dni mam kasę zamrożoną na innej lokacie [2018-12-05]


Pewnie potrzebują jeszcze kaski bo widziałem reklamę 3,9% w telewizorku [2018-12-05]

3,9% to dobra oferta, już pewnie lepiej nie będzie, więc uległem [2018-11-28]


W Idea 3,9 jest już ze 2 tygodnie, a Getin dociągnął, ale nie sądzę, żeby się wychylił wyżej [2018-11-29]

Fajnie, że podnieśli %. Myślicie, że może będzie jeszcze wyżej? Bo nie wiem, czy wchodzić czy poczekać bo na nowe środki się łapię. [2018-10-07]


Ja czytałam, że Idea i Getin może będą się łączyć w jeden bank. Więc jak to będzie jeden bank, to tylko w jednym połączonym banku będzie można być nowym klientem dla promocji ale pewnie jak mnie przeniosą z drugiego to już nowym klientem nie będę? Z lokat Idei już korzystałam i też się zastanawiam nad Getinem, ale rzeczywiście mogliby trochę sypnąć więcej do góry. Też nie wiem czy czekać czy wchodzić w Getin? [2018-10-08]


raczej nie ma co czekac nawet jak sie polacza to nie stanie sie to jutro czy za miesiac polaczenie bankow musi potrwac [2018-10-11]


tez czytalem ze Idea i Getin maja sie laczyc. ciekaw jestem ktory bank zostanie? [2018-11-08]

Na nowe środki to dobra oferta, bo mniej więcej wiadomo kiedy przelać, żeby się załapać na kolejną promo. Dobra promo z kontem oszczędnościowym [2018-06-17]


Trochę słaby procent można znaleźć lepsze. Ale plus za to, że jest przewidywalna i za to polecam też Millennium Profit [2018-06-17]

Polecam e-lokatę, poszła przez internet bez wychodzenia z domq [2018-03-21]


Mogłaby być trochę wyżej oprocentowana! [2018-05-13]

Dobra lokata choć są lepsze ale to jest na nowe środki i można zawsze dopasować się do tego jeżeli szczególnie ma się konta w kilku bankach. [2018-03-19]

Lokata na nowe środki to dobra oferta dla osób jeżeli jest się już klientem Getin Bank [2018-03-09]

Zapraszamy do zapoznania się z lokatą na nowe środki Getin i innymi produktami Getin Bank [2018-03-08]

 

Kalkulator zysku z lokat

Jeśli zadajesz sobie pytanie ile zarobię na lokacie albo ile zarobię na koncie oszczędnościowym - skorzystaj z naszego kalkulatora lokat i oblicz Twoje zyski.
LokataZysk z lokaty
Kwota lokaty [PLN]Zysk z podatkiem [PLN]
Okres lokaty [dni]Zysk po podatku [PLN]
Oprocentowanie [%]Twój zysk [PLN]

Zastrzegamy, że wyliczone dane mają jedynie charakter informacyjny. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to od zysków z lokat i depozytów pobierany jest podatek (19%), tzw. "podatek Belki".

Dodaj opinię

(e) Lokata na NOWE ŚRODKI opinie i komentarze, wyraź swoje zdanie i oceń (e) Lokata na NOWE ŚRODKI forum:

🧮Oblicz

⚡ Twoja ocena 

🔥Komentarz ukaże się po akceptacji przez moderatora

🔐Inf. ukryta
Informacja do administracji serwisu (niewidoczna dla innych)