Lokata BEZKARNA BGŻOptima, to lokata z wysokim oprocentowaniem, którą możesz zerwać bez utraty odsetek, to wyjątkowa oferta na rynku lokat bankowych!

Zrywając lokatę bezkarną Optima w dowolnym momencie jej trwania (ale przed wygaśnięciem) BGŻ Optima wypłaci Ci odsetki za wszystkie dni, w których lokata była aktywna!

Lokata bezkarną BGŻ Optima można otworzyć wyłącznie na etapie składnia wniosku o otwarcie Indywidualnego Konta BGŻOptima - pamiętaj o tym, wyraź swoją opinię o lokacie bezkarnej BGŻOptima.

 

Lokata bezkarna, dla kogo?

Lokata bezkarna BGŻOptima dostępna jest dla nowych klientów banku, jeżeli zamkniesz konto w Optimie, to musisz poczekać min. 12 miesięcy aby skorzystać z promocyjnych warunków.

Nie pamiętasz pamiętasz kiedy zamknąłeś(-aś) konto? - w dalszej części przedstawiamy jak to sprawdzić.

Uwaga! Bycie klientem BGŻ BNP Paribas (lub BGŻ przed połączeniem banków) nie wyklucza z udziału w promocji lokaty Optimy.

Na końcu strony znajdziesz również kalkulator zysku z lokat, dzięki któremu jeszcze przed uruchomieniem lokaty bezkarnej Optima dowiesz się ile możesz na niej zarobić, kalkulator lokat policzy ile zarobisz na czysto, już po odliczeniu podatku od zysków kapitałowych.

 

Bezpieczeństwo depozytu

Środki, które ulokujesz w ramach lokaty bezkarnej BGŻ Optima gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) do kwoty 100.000 EUR, czyli ponad 400.000 zł.

Na uwagę zasługuje również fakt, że lokata bezkarna jest lokatą o stałym oprocentowaniu, które nie zmienia się przez cały okres depozytu (nie zostanie obniżone).

Otwierając lokatę BEZKARNĄ BGŻOptima możesz dodatkowo zabezpieczyć swoich bliskich, w systemie BGŻOptima możesz złożyć dyspozycję na wypadek śmierci.

 

Lokata bezkarna, jak uruchomić?

BGŻOptima nie ma oddziałów stacjonarnych, lokatę można uruchomić jedynie przez internet. Wszystko zrobisz online, lokatę bezkarną uruchomisz bez wychodzenia z domu.

Przed złożeniem wniosku przygotuj:

 • Twój telefon komórkowy - na który otrzymasz SMS z BGŻOptima,
 • dokument tożsamości oraz jego skan lub zdjęcie,
 • numer Twojego rachunku bankowego, z którego wykonasz inicjujący przelew

Uwaga na konto i dane!

 • konto, z którego wykonasz przelew inicjujący musi być Twoim kontem (musisz być właścicielem konta), nie może być kontem wspólnym,
 • nie korzystaj z tzw. szybkich przelewów,
 • przygotuj poprawne dane adresowe, które muszą się zgadzać z danymi z przelewu inicjującego.

 

Kroki procesu:

 • kliknij przycisk lub banner i przejdź na stronę BGŻ Optima, na której określ kwotę lokaty,
 • podaj imię i nazwisko oraz dane kontaktowe oraz zaakceptuj wymagane zgody,
 • podaj swoje dane osobowe, koniecznie sprawdź czy są poprawne,
 • podaj konto bankowe, z którego wykonasz przelew do BGŻOptima,
 • przelej środki na rachunek BGŻOptima, w kwocie podanej we wniosku lub wyższej.

 

Zgody:

Na etapie składania wniosku o lokatę bezkarną BGŻ Optima wystarczy, że zaakceptujesz pierwsze trzy zgody (pamiętaj, że może się to zmienić, aktualne inf. na stronie banku):

 • Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią umowy ramowej.
 • Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję tabelę oprocentowania lokat BGŻOptima.
 • Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z arkuszem informacyjnym dla deponentów

 

Ważne!

Kwota, którą przelewasz do BGŻ Optimy nie może być niższa, niż podana we wniosku o lokatę. Możesz natomiast przelać wyższą kwotę - nadwyżka zostanie zdeponowana na koncie oszczędnościowym.

Jeśli w dowodzie masz wpisane "czas nieoznaczony", to we wniosku o lokatę BGŻOptima wpisz "31.12.2099".

Pamiętaj, że możesz otworzyć lokatę bezkarną jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania umowy ramowej dotyczącej konta indywidualnego BGŻOptima nie byłeś/-aś posiadaczem tego konta. Jeżeli nie spełnisz tego warunku, to zakładana lokata zostanie założona jako standardowa lokata 3-miesięczna.

Po zakończeniu lokaty bezkarnej środki trafią na konto oszczędnościowe BGŻOptima, o którym mowa poniżej.

 

Pierwsze logowanie BGŻ Optima

(na podstawie informacji ze strony BGŻOptima)

Podczas pierwszego logowania do systemu bankowości internetowej BGŻOptima wymagane będzie ustanowienie nowego, indywidualnego hasła do logowania: Jak to zrobić?

Krok 1: Wejdź na stronę logowania i wpisz swój login

 • login otrzymałaś/eś w tytule przelewu zwrotnego kwoty 0,01 zł, którą BGŻ Otpima zwróci na Twój rachunek powiązany z przelewu weryfikacyjnego.

Uwaga!

Przed pierwszym logowaniem do nowego systemu warto wyczyścić pamięć przeglądarki (CTRL+SHIFT+DEL). Zapobiegnie to ewentualnym problemom z pierwszym logowaniem do serwisu BGŻ Optima.Logowanie BGŻ Optima

Krok 2: Wpisz otrzymane hasło i zaloguj się

W momencie, w którym wpiszesz Twój login, otrzymasz na sms Hasło startowe. Hasło zostanie wysłane na numer telefonu komórkowego, który został podany we wniosku o otwarcie konta BGŻ Optima.

Pamiętaj! Hasło startowe będzie wysłane, dopiero w momencie, kiedy po raz pierwszy wpiszesz swój login na stronie logowania do nowego serwisu Optimy. Hasło startowe jest ważne tylko 24 godzinny od momentu jest wysłania, jeśli w tym czasie nie zostanie ono wykorzystane skontaktuj się z Infolinią BGŻOptima.Hasło

Krok 3: System poprosi o ustanowienie Twojego nowego, indywidualnego hasła dostępu, którego będziesz odtąd używać do logowania do bankowości internetowej BGŻOptima.nowe hasło do BGŻ Optima

Pamiętaj! Logowanie po nadaniu indywidualnego hasła dostępu odbywa się za pomocą tzw. hasła maskowanego, Oznacza to, że nie wpisujesz w pole wszystkich znaków ze swojego hasła, ale tylko te, które na ekranie widać jako pola aktywne. Ustaw Hasło BGŻ Optima

Podczas każdego logowania system zażąda innego zestawu znaków z hasła, co ma zabezpieczać przed podejrzeniem lub przechwyceniem Twojego hasła.

 

Kiedy Optima nie uruchomi lokaty?

Są powody, dla których BGŻ Optima nie uruchomi konta/lokaty i konieczny może być kontakt z infolinią:

 • brak przelewu weryfikacyjnego
 • przelew weryfikacyjny z konta wspólnego - BGŻ Optima nie akceptuje takich przelewów przelew musi zostać wykonany z konta osobistego, konta wspólne nie są akceptowane
 • brak zgodności danych z wniosku z danymi z dowodu lub paszportu
 • brak lub nieakceptowalnej jakości skany dowodu lub paszportu - zdjęcia/skany muszą być wyraźne, należy przesłać obydwie strony dowodu

 

Lokata + konto Smart

Razem z lokatą bezkarną BGŻOptima uruchomione zostanie konto oszczędnościowe, które prowadzone jest za darmo. Co ważne, konto oszczędnościowe Optima nie ma limitu wypłat w miesiącu.

Lokatę bezkarną BGŻ Optima możesz połączyć z kontem Smart i ulokować jeszcze więcej środków korzystając z dobrego oprocentowania. Ale pamiętaj, żeby podczas składania wniosku o otwarcie konta w BGŻOptima wybrać Lokatę Bezkarną - jeżeli o tym zapomnisz to aż na 12 miesięcy stracisz możliwość skorzystania z promocyjnego oprocentowania.

Na konto oszczędnościowe, o którym wspomnieliśmy powyżej, trafią również środki po wygaśnięciu lokaty (albo wcześniejszym zerwaniu) - wysokooprocentowane konto, jak na konto oszczędnościowe, prowadzone za darmo, bez limitu wypłat w miesiącu i bez konieczności posiadania ROR.

Na stronie BGŻOptima możesz z kalkulatora, dzięki któremu porównasz ofertę Lokaty Bezkarnej BGŻOptima z ofertami innych banków, przy czym porównywarka zawiera tylko oferty wybranych banków.

Uwaga! Lokata bezkarna nie jest dostępna w ramach Konta Wspólnego BGŻOptima i Konta BGŻOptima Junior.

 

Bezkarna czy bezkompromisowa?

Jeśli dysponujesz kwotą do 20.000 zł lub niższą uruchom lokatę bezkarną.

Dla kwot powyżej 50 tys. zł (w opcji bez lokowania środków na koncie oszczędnościowym) – odpal lokatę bezkompromisową. Zrób tak również, jeśli dysponujesz kwotą >= 100.000 zł

Dla kwot pośrednich > 20.000 ale < 50.000 zł skorzystaj z kalkulatora lokat i sprawdź jaka opcja będzie najbardziej opłacalna. Być może warto uruchomić lokatę bezkarną w połączeniu z kontem Smart?

Większą część środków lokujesz na koncie oszczędnościowym, dla którego to konta (przypominamy) nie ma limitu wypłat i wpłat w miesiącu.

W tym miejscu informujemy, że BGŻOptima wchodzi w skład BGŻ BNP Paribas i jest bankiem skoncentrowanym wyłącznie na oszczędzaniu i inwestowaniu, posiada w ofercie lokaty o różnych okresach lokowania środków, konta oszczędnościowe oraz fundusze inwestycyjne. Depozyty kwartalne Optimy plasują się w czołówce rankingów lokat.

 

Jak zamknąć konto BGŻ Optima?

Lokata bezkarna BGŻOptima jest ofertą dla nowych klientów. A co jeśli chciałbyś / chciałabyś ponownie skorzystać z promocji (oczywiście jako ten sam klient, a nie konto na babcie, ciocię, wujka ...)? Niestety, nie ma innego wyjścia, należy zamknąć konto, odczekać min. 12 miesięcy - po tym czasie można ponownie skorzystać z promocji Optimy.

BGŻOptima jest bankiem internetowym, nie musisz udawać się do oddziału BGŻ BNP Paribas, konto BGŻOptima zamkniesz online, zobacz jak to zrobić:

 • zaloguj się do systemu bankowego Optimy - wprowadź swój numer klienta i hasło
 • przejdź do zakładki: Osobiste > Poczta BGŻOptima > Nowa
 • zredaguj nową wiadomość o takiej lub podobnej treści "Niniejszym wypowiadam umowę konta i lokaty w BGŻOptima z zachowaniem okresu wypowiedzenia." i wyślij wiadomość.

Twoje wypowiedzenie zostanie wysłane pocztą wewnętrzną i od razu trafi do BGŻOptimy. Tego samego lub kolejnego dnia roboczego powinieneś(-aś) otrzymać potwierdzenie złożenia Twojej dyspozycji.

 

Jesteś byłym klientem BGŻ Optima

Jeśli nie jesteś już klientem Optimy, ale nie pamiętasz kiedy konto zostało zamkniętem i nie wiesz, czy możesz skorzystać z promocji?

 • zadzwoń na infolinię BGŻOptima, na której uzyskasz dodatkowe informacje,
 • dane kontaktowe znajdziesz poniżej.

Przed kontaktem z infolinią BGŻOptima przygotuj nr PESEL, mogą być również potrzebne dane z Twojego dowodu osobistego.

Po weryfikacji i potwierdzeniu Twoich danych uzyskasz informację od kiedy konto w BGŻOptima jest nieaktywne i czy możesz już wziąć udział w promocji.

 

BGŻOptima Lokata BEZKARNA (skrót)

BGŻOptima lokata - krótkie podsumowanie oferty Lokata BEZKARNA od BGŻOptima - zachęcamy do wyrażenia opinii o BGŻOptima:

 • lokata bez konta
 • lokata tylko dla nowych klientów BGŻOptima
 • okres 3 mies.
 • oprocentowanie 3,5%
 • kwota od: 1 000 PLN
 • kwota do: 20 000 PLN
 • limit lokat: 1
 • bezkarna - możliwość zerwania bez utraty odsetek
 • lokata nieodnawialna
 • BGŻOptima Lokata BEZKARNA i podatki: o ile umowa lokaty nie stanowi inaczej, to zgodnie z ustawą, od zysków kapitałowych pobierany jest podatek w wysokości 19% kwoty zysku (tzw. podatek Belki). Nie musisz nic z tym robić, gdyż BGŻOptima pobierze podatek i odprowadzi do US. Dodatkowe inf. na stronie BGŻOptima, kliknij przycisk aby przejść.
  Kalkulator zysków z lokat BGŻOptima, który można znaleźć poniżej, wspomniany "podatek Belki" już uwzględnia.

- więcej na wskazanej stronie.


 

4 (1 opinia o Lokata BEZKARNA BGŻOptima)

Lokata BEZKARNA BGŻOptima opinie

Witam. Chciałbym ulokować pieniądze na lokacie bezkarnej maksymalnie ile można a reszta żeby została na koncie oszczędnościowym. Proszę o informacje jak to należy od strony technicznej wykonać? Ocenę pozwolę sobie dodać już po wykonaniu tego. [2019-01-06]


Może Pan przelać dowolną kwotę, ale nie niższą niż kwota lokaty, odsyłam na stronie do akapitu "Lokata bezkarna, jak uruchomić?" -> "Ważne". [2019-01-07]

Wkrótce kończy mi się lokata bezkarna i mam pytanie do prowadzących tą stronę co dalej? [2018-11-13]


Trochę mało informacji. Nie wiemy z jakich lokat czy kont oszczędnościowych pani/pan w już korzystał, jaka jest kwota do ulokowania (choć jeśli to lokata bezkarna, to podejrzewam, że do 20.000 zł) i na jak długi okres chce pani/pan zdeponować pieniądze.
Proszę może odwiedzić stronę https://lokatakonto.pl/ranking-lokaty-lokatakontopl [2018-11-14]


Teraz to tylko Getin albo Idea albo Getin i Idea [2018-12-16]


Ja bym tam nie przekreślał Optimy. Fakt, że daje trochę mniej niż klony, ale jeśli chcesz trzymać kasę w więcej niż jednym banku, to BGŻ Optima jest jak znalazł! Korzystałem już i wszystko ok, mały minus, że obniżyli oprocentowanie na koncie oszczędnościowym ale lokata jest spox. Teraz odliczam kolejne 12 miesięcy, żeby założyć ponownie bezkarną. I tylko mam nadzieję, że do tego czasu będzie dostępna, bo bezkompromisową niestety zwinęli! Albo może bezkompromisowa wróci? [2018-12-16]

Dzień dobry. Wypełniając wniosek o lokatę z Optimy znacząco pomyliłem się w kwocie lokaty (jedna cyfra za mało). Zauważyłem to, niestety już po fakcie wysłania wniosku do banku, ale przelewu nie zrobiłem. Próbowałem dzwonić na infolinię BGŻ Optima, ale zdaje się, że dzisiaj nie pracują. Składać nowy wniosek czy kontaktować się z infolinią gdyż już będą pracować? Czy ktoś z was przerabiał coś takiego i wie co należy zrobić w tej sytuacji? [2018-11-03]


Przerabiałem coś takiego i nic nie rób. Poczekaj aż odrzucą twój wniosek, poczekaj jeszcze z dzień i złóż jeszcze raz. [2018-11-03]


JG a czy na infolinii nie mogą zmienić mojego wniosku? Ty próbowałeś tam dzwonić? Ile czasu zajmuje takie odrzucenie? [2018-11-03]


Ja przerabiałem to mnie więcej trzy lata temu i wtedy infolinia optimowa pełniła w tej kwestii tylko rolę informacyjną, nic nie mogli zmieniać w złożonym wniosku. Może coś się zmieniło od tego czasu - zrobisz co uważasz za stosowne. Na pewno nic się nie stanie jak zadzwonisz, może będzie szybciej. Co do odrzucenia to nie pamiętam, chyba siedem dni, ale ręki sobie uciąć nie dam. Na pewno przychodzi email z informacją z Optimy, więc wystarczy tylko okresowo sprawdzać pocztę. [2018-11-05]

Promocja wygląda wporzo, ale trochę mnie niepokoi to zdjęcie dowodu. Jest się czego bać? [2018-05-28]


A jak dajesz dowód do zeskanowania w innym banku czy telekomie to się boisz? Albo jak dajesz dane z dowodu w wypożyczalni nart, czy innych kajaków to się boisz? To przecież to samo. Ja bym nie dramatyzowała. [2018-06-13]


A jak dajesz dowód do zeskanowania w innym banku czy telekomie to się boisz? Albo jak dajesz dane z dowodu w wypożyczalni nart, czy innych kajaków to się boisz? To przecież to samo. Ja bym nie dramatyzowała. [2018-06-13]


Też uważam, że nie należy dramatyzować. Wszędzie można trafić na nieuczciwego pracownika banku, który może sprzedać dane klientów, wg mnie Optima nie jest w tym ani lepsza ani gorsza.

Zwróćcie uwagę na coś innego, Optima otrzymuje jednak relatywnie mało danych, tj. tylko te niezbędne do założenia lokaty. W Optimie nie można wykonywać przelewów na różne konta, więc Optima nie wie komu i za co płacisz, albo od kogo dostajesz kasę. W Optimie nie ma kart debetowych ani kredytowych, więc Optima nie wie ile i na co wydajesz, czy na zakupy chodzisz do ekskluzywnych sklepów czy do marketu B.

Według mnie Optima dostaje o Tobie naprawdę niedużo informacji, co uważam za duuuży plus tego banku! [2018-06-17]


Przecież wysyłając dane do Optimy pomijasz najsłabsze ogniwo czyli kuriera. Ja w ogóle zakładając konto, czy robiąc cokolwiek mam jakąś wewnętrzną niechęć przed okazywaniem dokumentów kurierowi, nie mówiąc już o przekazywaniem im ksero! I pod tym względem BGŻ Optima mi się właśnie podoba, żadnych kuierów! [2018-07-27]

Dzień dobry.
Zawsze nosiliśmy z mężem pieniądze do banku, wpłacaliśmy w kasie i pani w okienku zakładała nam lokatę. Ale chcielibyśmy skorzystać z lokaty BGŻOptima bo jest dużo wyższy procent. Nigdy nie mieliśmy lokat przez internet i obawiamy się, że coś może pójść nie tak. Czy to jest w ogóle bezpieczne? Jednak zakładając lokatę w okienku widać co się dzieje z pieniędzmi. [2018-05-09]


Co do samej lokaty, to jest bezpieczna. Lokaty BGŻOptima to tradycyjne lokaty bankowe z gwarancją BFG (więc nie musicie się Państwo martwić o swoje pieniądze), tradycyjna lokata uruchamiana przez internet.
Oczywiście poruszając się w internecie należy zachować środki ostrożności: system powinien być aktualizowany, wskazane jest mieć program antywirusowy - aczkolwiek to nie jest bezpośrednio związane z lokatą. [2018-05-10]

Dzień dobry,
Mam takie może głupie pytanie ale co stanie się z moimi pieniędzmi po zakończeniu lokaty, akurat chodzi mi o lokatę Bezkarną Optima? Bo napisaliście, że "Na konto oszczędnościowe, o którym wspomnieliśmy powyżej, trafią również środki po wygaśnięciu lokaty (albo wcześniejszym zerwaniu)". A jeśli ja nie chcę otwierać dodatkowego konta, a mieć tylko lokatę Bezkarną BGŻ Optima i co stanie się w takim przypadku? [2018-04-10]


Lokata bezkarna otwierana jest z kontem oszczędnościowym, na które to konto trafią środki po wygaśnięciu lub zerwaniu lokaty. Konto oszczędnościowe BGŻOptima jest bezpłatne i bez limitu wypłat w miesiącu. Po zakończeniu lokaty bezkarnej konto można zamknąć (robi się to przez internet) albo lokować na nim środki - procedura zamknięcia opisana jest pod koniec wpisu.
Opis lokaty bezkarnej i lokaty bezkompromisowej zostanie uzupełniony o ww informacje, gdyż bazując na fragmencie: "Lokatę bezkarną BGŻ Optima możesz połączyć z kontem oszczędnościowym i ..." rzeczywiście można odnieść wrażenie, że otwieramy lokatę bezkarną bez konta.
Mam nadzieję, że pomogłem :) [2018-04-10]

Dzień dobry.
Czy można otworzyć lokatę bezkarną BGŻ Otpima z konta wspólnego (konto wspólne z racji kredytu w PKO BP mąż - żona)? Chętnie bym skorzystał z promocji, ale otwieranie osobnego konta tylko na potrzeby tej lokaty trochę mija się dla mnie z celem. Proszę o odpowiedź. [2018-04-09]


To zależy czy chce Pan otworzyć w Optimie konto indywidualne czy wspóle. Generalna zasada jest taka, że dane w przelewie muszą zgadzać się z danymi z wniosku o lokatę.
Polecam wykonać przelew "testowy" na inne konto z konta wspólego i sprawdzić jakie dane wysyła bank - jeżeli wysyła tylko dane nadawcy przelewu (osoby aktualnie zalogowanej, która wykonuje przelew), to w takim przypadku sugeruję, żeby w Optimie złożyć wniosek o konto indywidualne. Jeżeli natomiast bank wysyła dane wszystkich współposiadaczy - w takim wypadku bezpieczniej złożyć wniosek o konto wspólne. [2018-04-09]


Mamy tylko jedno konto wspólne. [2018-04-09]


Nie założysz z PKO BP konta wspólnego w BGŻOptimie. Z PKO BP można założyć konto indywidualne w BGŻOptima, ponieważ nie ważne który współwłaściciel konta wykona przelew, to i tak do banku zewnętrznego idą dane głównego właściciel. Sprawdzone, gdyż wielokrotnie robiłem przelewy ze swojego konta w PKO BP po zalogowaniu na siebie, a do banków zewnętrznych idą dane mojej żony, bo na nią jest konto. Więc główny właściciel konta w PKO BP założy konto w BGŻOptima, reszta już nie.
A w ogóle jeśli chcesz korzystać z Optimy dłużej niż tylko dla promocyjnej lokaty bezkarnej, to polecam konto BGŻ BNP, szybko wykonują się przelewy w obydwie strony, działa to naprawdę bardzo sypatycznie. Drugi raz załadałem konto w Optimie własnie z BGŻ BNP. Jak dla mnie BGŻOptima jest spoko, głównie ze względu na to, że oprocentowanie jest jak na koncie oszczędnościowym w innych bankach, a nie ma limitów przelewów. I BGŻOpima w połączeniu z BGŻ BNP służą mi jako ROR i konto oszczędnościowe. Polecam. [2018-04-09]

Czy lokatę BGŻ Optima mogą założyć obywatele USA. Czy lokata BGŻ Optima jest w ogóle przeznaczona dla obywateli Stanów Zjednoczonych? Jestem Polakiem, ale miałem dłuższy epizod z USA, łącznie z tym, że posiadam obywatelstwo tego kraju. Dla wielu promocji bankowych Citi, które opisujecie na portalu bankomaniacy i które też śledzę, jest zastrzeżenie, że nie mogą z nich skorzystać obywatele USA. A jak ma się do tego BGŻ Optima?
A może lepiej w ogóle nie przyznawać się do tego, że miało się do czynienia z US, założyć lokatę i po zawodach? Czy banki mogą w ogóle to jakoś zweryfikować, że Kowalski czy Nowak ma podwójne obywatelstwo? [2018-04-04]


Panie Januszu,
FATCA to oświadczenie. I tak naprawdę to od Pana zależy co Pan ujawni w oświadczeniu, przy czym oczywiście nie namawiamy do składania fałszywych zeznań. I zachęcamy do dyskusji lub kontaktu z infolinią BGŻOptima.

Co jeszcze udało się nam znaleźć na stronie banku (mamy nadzieję, że to Panu pomoże):

FATCA to skrót od Foreign Account Tax Compliant Act (ustawa o ujawnianiu do celów podatkowych informacji o rachunkach zagranicznych). Zawiera ona przepisy podatkowe USA mające na celu określenie podmiotów podlegających jurysdykcji USA, które posiadają rachunek albo środki finansowe poza Stanami Zjednoczonymi. W celu umożliwienia realizacji obowiązków wynikających z ustawodawstwa FATCA przez banki i inne instytucje finansowe posiadające siedzibę poza terytorium USA, rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki zawarł z rządami innych krajów szeregu umów międzyrządowych IGA.

FATCA i AEOI w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. wykonuje czynności związane z FATCA i AEOI aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w tym zakresie.

Od dnia 1 grudnia 2015 r. wypełnienie przez Klienta oświadczenia o statucie podatkowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest obowiązkowe i warunkuje otwarcie rachunku na jego rzecz rachunku. Informacje zebrane w ten sposób podlegają raportowaniu do polskich organów podatkowych w określonych ustawowo terminach.

Od dnia 1 maja 2017r. nowi Klienci są proszeni o składanie oświadczeń o swoich rezydencjach podatkowych na nowych formularzach samooceny. Formularze te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby uzyskane informacje pozwalały na wypełnienie obowiązków w zakresie zarówno FATCA jak i AEOI. W związku z tym Klienci są zobowiązani do udzielenia na jednym formularzu informacji o swoim statusie podatkowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz o rezydencji podatkowej w Polsce lub w innych krajach. Wypełnienie tego formularza stanowi warunek otwarcia rachunku na rzecz Klienta. Informacje zebrane w ten sposób również podlegają raportowaniu do polskich organów podatkowych w określonych ustawowo terminach. [2018-04-04]


I jeszcze to:

Jako Osoba Amerykańska na której mogą ciążyć zobowiązania podatkowego wobec Rządu Stanów Zjednoczonych powinna/powinien Pani/Pan uzyskać amerykański federalny numer identyfikacyjny podatnika w własnym zakresie. Bank nie może otworzyć rachunku Osobie Amerykańskiej, która nie podała swojego numeru TIN na formularzu IRS W-9 . Szczegółowe informacje znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Amerykańskiego Urzędu Skarbowego (IRS) www.irs.gov. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z Pani/Pana doradcą podatkowym specjalizującym się w amerykańskim prawie podatkowym, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa prawnego lub podatkowego. [2018-04-04]


Choć kluczowe wydaje się to właśnie zdanie:
Od dnia 1 grudnia 2015 r. wypełnienie przez Klienta oświadczenia o statucie podatkowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest obowiązkowe i warunkuje otwarcie rachunku na jego rzecz rachunku.
Polecamy kontakt z infolinią BGŻOptima i prosimy o podzielenie się informacją w komentarzu. [2018-04-04]


Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. W końcu zdecydowałem się otworzyć lokatę na żonę, która jest w 100% Polką, więc to jej nie dotyczy. Ale nie wykluczone, że wrócimy do tematu w bliżej nieokreślonej przyszłości. Dziękuję. [2018-04-05]


FATCA to tylko oświadczenie. Nie przejmowałbym się nim. [2018-06-17]

po zakończeniu lokaty bezkarnej konto bgż otpima zamyka się samo? [2018-02-20]


Nie, należy złożyć dyspozycję zamknięcia konta BGŻ Optima. Jest to opisane w jednym z końcowych akapitów - można je zamknąć przez internet. [2018-02-21]


Wszystko można zrobić przez internet. [2018-03-14]

Pisałem już o tym na bankomaniacy. Osobiście uważam, że bezkarna w połączeniu z kontem będzie lepsza. Nawet na zdrowy chłopski rozum: różnica między kontem BGŻOptima (2,5%) i lokatą bezkompromisową (2,7%) jest nieduża, to tylko 0,2%. Różnicę tę jeszcze niweluje bezkarna z Optimy (3,5%) ta już jest duża bo aż 0,8%. Bez konta to zgoda, że bezkompromisowa dla dużych kwot będzie lepsza. Ale z kontem to tylko bezkarna. [2018-02-14]


To prawda, informacje takie dodane zostały do opisu lokaty bezkarnej i bezkompromisowej. [2018-02-14]


Żeby nie było: i bezkarną Optimę i bezkompromisową Optimę uważam za bardzo dobre lokaty, ale lokata bezkarna jest wg mnie lepszą propozycją. [2018-02-15]


Przecież dla bezkompromisowej też można skorzystać z konta? Sam je mam, dla mnie ok. Ale zaraz może dowiem się, że źle zrobiłem!? [2018-02-16]


To oczywiście zależy od kwot. Ale bez względu na to, czy trzymamy środki na lokacie bezkarnej BGŻOptima czy bezkompromisowej albo jakiekolwiek innej lokacie lub koncie oszczędnościowym, to lepsze rozwiązanie, niż składowanie kasy na nieoprocentowanym ROR! [2018-02-17]

Lokata bezkarna i bezkompromisowa to dobre lokaty. Ale przydałoby się porównanie którą z lokat i od jakiej kwoty uruchomić lepiej jest uruchomić. Dziękuję. [2018-02-13]


Ja również dziękuję, opis został uzupełniony o taką informację, dodatkowo zapraszam też do https://bankomaniacy.pl/bgz-optima-lokata-bezkarna-i-lokata-bezkompromisowa-ktora-wybrac/ - lokata bezkarna i bezkompromisowa BGŻOptima, którą wybrać [2018-02-13]

Dzień dobry. Szczegółowy opis, podoba mi się. Znalazłem tam informacje, dla lokaty bezkarnej BGŻ Optima, że to dla nowych klientów trzeba zrobić we wniosku. Nie chciałbym czegoś przegapić bo kolejna szansa za rok. Ja to zrobić, żeby uniknąć takiej niespodzianki? Zamierzam przelać pieniądze z BZWBK jeśli to ma znaczenie. [2018-02-13]


Wniosek jest raczej intuicyjny. Składając wniosek o lokatę Bezkarną BGŻOptima należy podać kwotę lokaty, a konto aktywuje się przelewem z rachunku wskazanego we wniosku.
Na pewno należy zwrócić uwagę na:
- wprowadzenie poprawnych danych do wniosku o konto BGŻOptima
- nie można zapomnieć o lokacie bezkarnej BGŻ Optima
- pamiętać, aby przelew był na kwotę nie niższą niż we wniosku o lokatę, nic się nie stanie, jeśli kwota będzie wyższa, nadwyżka zostanie na koncie oszczędnościowym BGŻOptima.
Jeśli kwota przelewu będzie za mała, to lokata nie zostanie uruchomiona! Dlatego warto dokładnie sprawdzić ile mamy wolnych środków :) [2018-02-13]


Bardzo dziękuję za odpowiedź. Liczę, że będzie jak pan napisał. [2018-02-13]

Zastanawiam się nad lokatą bezkarną BGŻ Optima - przekonuje mnie właśnie to, że nie stracę tego co wyjdzie z oprocentowania jeżeli zamknę lokatę wcześniej. Jeżeli będę potrzebować oszczędności wcześniej to jakim czasie wrócą mi na konto? I druga rzecz czy BGŻ Optima nie robi problemów gdy chcę wcześniej wypłacić pieniążki? [2018-01-29]


Osobiście nie zrywałem lokaty BGŻOptima, ale czytałem na ten temat i powinno to działać tak, że jeśli zrywam lokatę, to pieniądze w tym samym dniu lub następnym (roboczym) trafią na rachunek powiązany.
- oczywiście trafi kapitał + odsetki naliczone to momentu zerwania lokaty
- jeśli konto powiązane ma Pani w BGŻ to będzie nieco szybciej
To wszystko. Jeśli będą pytania, to proszę pytać. Osobiście polecam Optimę. Proszę też przeczytać opis i komentarze do kont BGŻOptima. [2018-01-29]


Przyjdzie na konto i trzeba sobie z niego przelać. Da się też zaplanować jako przelew przyszły na konto powiązane. [2018-03-19]

Zakładanie lokaty na babcię czy dziadka albo inną rodzinę, może być jednak trochę ryzykowne. Nie zakładam nieuczciwości między członkami rodziny, ale ewentulane problemy z Urzędem Skarbowym. Mąż - żona, jeśli nie mają rozdzielności majątkowej, to mogą sobie przelewać kasę do woli pomiędzy swoimi kontami, zakładać lokaty, ale gdy wchodzą w rachubę dalsze pokrewieństwa, to już US się może do tego przyczepić. Nie musi, ale może. [2018-01-25]


Znana jest jeszcze metoda "na wnuczka", założysz lokatę na babcię, a (pseudo) "wnuczek" zerwie lokatę i po ptokach. Co nie zmienia tego, że to dobra promocja. [2018-05-07]

 

Kalkulator zysku z lokat

Jeśli zadajesz sobie pytanie ile zarobię na lokacie albo ile zarobię na koncie oszczędnościowym - skorzystaj z naszego kalkulatora lokat i oblicz Twoje zyski.
LokataZysk z lokaty
Kwota lokaty [PLN]Zysk z podatkiem [PLN]
Okres lokaty [dni]Zysk po podatku [PLN]
Oprocentowanie [%]Twój zysk [PLN]

Zastrzegamy, że wyliczone dane mają jedynie charakter informacyjny. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to od zysków z lokat i depozytów pobierany jest podatek (19%), tzw. "podatek Belki".

Dodaj opinię

Lokata BEZKARNA opinie i komentarze, wyraź swoje zdanie i oceń Lokata BEZKARNA forum:

🧮Oblicz

⚡ Twoja ocena 

🔥Komentarz ukaże się po akceptacji przez moderatora

🔐Inf. ukryta
Informacja do administracji serwisu (niewidoczna dla innych)